Col·legi Oficial d'Infermeria de les Illes Balears

 > FORMACIÓ

Activitats Formatives Coiba

Missió i Objectius

La formació continuada juntament amb la formació postgrau, capacita els professionals per millorar les seves competències. Per aquesta raó, el COIBA i la seva Junta de Govern volen fer una aposta important per la formació i la investigació Infermera, mitjançant el Pla de Formació del COIBA.

L' àrea de Formació té com a objectiu oferir un pla de formació adaptat a les necessitats dels professionals i pretén ser un instrument més que els permeti aconseguir el grau d'excel-lència necessària per a dur a terme una bona pràctica professional.

Per tal de poder complir amb aquests objectius es fa necessari comptar amb l'opinió dels col·legiats, i per això posa a la seva disposició una enquesta de necessitats formatives que ens poden fer arribar mitjançant la web.

Aquesta àrea treballa amb estreta col·laboració amb les diferents Comissions i Vocals de les especialitats, que tenen un paper assessor per l'elaboració del Pla de Formació Anual.

Dins el marc d'altres activitats formatives, organitza i col·labora en la realització de Jornades, Conferències i Fòrums de debat (modalitat de Cafè/Debat) sobre els temes d'actualitat i amb més interès per la nostra professió.

Té en consideració oportunitats docents a baix cost, finançades per marques comercials i altres entitats, sempre que aquestes no comprometin el COIBA ni actuïn en contra dels criteris de la Infermeria basada en l'evidència.

També aquesta Àrea s'encarrega de l'adequada gestió de: premis, beques i ajudes, de la resolució de les sol·licituds presentades i del pressupost destinat a formació.

Els membres que composen l'Àrea de Formació són:

  • Responsable Formació: Francisco Ferrer Cruz (Vocal II de la JG del COIBA).

  • Araceli Navas Casillas (Vocal III -comares- de la JG del COIBA).

  • Milagros Figueroa Cézar (Suplent III de la JG del COIBA).

  • Eva Mª. Moreno Collado (Vicepresidenta I Junta Insular Eivissa i Formentera del COIBA).

 

  • Gestió Administrativa Àrea Formació: Cristina Pascual Covas.

Dpt. de Formació: formacio@infermeriabalear.com

Normes d'Inscripció

Normes d´Inscripció

NORMES D'INSCRIPCIÓ PER LES ACTIVITATS FORMATIVES ORGANITZADES PEL COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERIA DE LES ILLES BALEARS:

1)- Es podran inscriure a les activitats formatives tots els col·legiats/des del COIBA que estiguin al corrent del pagament de les seves quotes col·legials, així com els no col·legiats i altres professionals en funció de la tipologia del curs) Es donaran les places per ordre d'inscripció sempre amb preferència pels nostres col·legiats. Els preus per als col·legiats tenen un percentatge subvencionat pel COIBA.

2)- El termini d'inscripció s'obrirà amb un mínim d'1 mes abans del començament de l'activitat, a excepció dels cursos On-Line, que podran tenir un termini més ampli. La inscripció a un curs es farà efectiva una vegada abonat l'import del curs, sempre i quan existeixin places lliures. En cas contrari, es retornarà els doblers abonats.

3)- El pagament del curs podrà realitzar-se en efectiu o targeta a la seu col·legial, o a través del "Portal del Col·legiat", dins la nostra web, mitjançant pagament amb targeta.

4)- En cas que la persona inscrita no pugui finalment realitzar l'activitat, ho haurà de comunicar al COIBA per poder cedir la seva plaça a una altra persona. En cas d'haver abonat ja el curs, es procedirà a la devolució de l'import pagat, sempre i quan avisi de la anul·lació de la seva plaça amb un mínim de 10 dies abans de l'inici de l'activitat.

5)- El COIBA publicarà el programa de cada activitat formativa que organitza amb un mínim d'1 mes d'antelació a l'inici de l'activitat a la seva pàgina web: www.infermeriabalear.com . Al programa es veuran reflectits els detalls de l'activitat, dates, horari, número de places, preu, contingut, mínim exigit per a la superació de l'activitat.

6)- Les activitats formatives es duran a terme si existeix un mínim del 75% de persones inscrites, segons el nombre de places ofertes, el qual s'indicarà al programa de cada activitat. El COIBA podrà anul·lar qualsevol activitat 10 dies abans del seu inici si aquest requisit no es compleix, o anul·lar-lo amb la màxima antelació possible per altres causes alienes a la seva voluntat. En el cas d'anul-lació de l'activitat per part del COIBA, es comunicarà a les persones inscrites i es tornarà l'import abonat. Així mateix es mantindrà la preferència per a la realització de l'activitat a les properes edicions.A les persones que quedin en llista d'espera se'ls mantindrà la preferència per a la realització de la següent edició de l"activitat a la qual s'ha inscrit, sempre que es realitzi dins dels següents 12 mesos.

7)- El control d'assistència de les activitats formatives del COIBA es realitzarà cada dia mitjançant signatura dels assistents, a l'entrada i a la sortida.*IMPORTANT: És imprescindible signar l'entrada i la sortida. En cas de no signar es considerarà falta d'assistència.

8)-Per a obtenir el certificat amb l'acreditació oficial, serà necessari haver complit l'assistència mínima exigida així com haver superat la prova d'aprofitament (en cas de que així ho indiqui la informació de l'activitat oferta). En cas de no complir-se aquest requisit, només s'expedirà un certificat d'assistència a petició de l'interessat.

9)- La inscripció a les activitats formatives del COIBA implica l'acceptació d'aquestes normes.

11/12/2019
20/01/2020

EIVISSA-Curs d’Iniciació a la Infermeria Dermoestètica: Cura integral de la pell i els seus annexos

EIVISSA-Curs d’Iniciació a la Infermeria Dermoestètica: Cura integral de la pell i els seus annexos
COMPLET!! Oberta Lista d'espera

-Data: del 20 al 25 de gener de 2020

-Lloc de realització: Eivissa (seu col·legial)

-Més informació: consultar Programa

-Inscripcions: COMPLET-Oberta llista d'espera. Interessat/des, enviar correu a coiba.ef@infermeriabalear.com

18/12/2019
28/01/2020

ONLINE– Curs d’Abordatge de la Violència de Gènere en l'Entorn Sanitari (FNN)

ONLINE– Curs d’Abordatge de la Violència de Gènere en l´Entorn Sanitari (FNN)
El Coiba ofereix, mitjançant conveni de col·laboració amb FNN CURSOS (empresa de formació sanitària online) aquest curs, l'objectiu principal del qual és analitzar la situació actual de la violència de gènere i el paper dels professionals sanitaris en la seva detecció precoç i abordatge, així com conèixer els recursos socials i sanitaris existents per a això. Acreditat amb 7,76 crèdits CFC

-Data: del 28 de gener al 27 de març de 2020

-Modalitat: Online. A través de la plataforma FNN

-Per a més informació: consultar programa
 

-Inscripcions: Pot accedir a través del Portal del Col·legiat o directament en la seu col·legial, mitjançant efectiu o targeta.

18/12/2019
11/02/2020

PALMA-Curs de Xarxes Socials com a Eina de Comunicació i Marca Personal per a Infermeres

PALMA-Curs de Xarxes Socials com a Eina de Comunicació i Marca Personal per a Infermeres
El Coiba organitza aquest curs que té com a objectiu principal, entre altres, conèixer i aprendre a valorar la importància del món digital per a posicionar i donar visibilitat a les infermeres, així com conèixer el funcionament de les principals xarxes socials i la seva utilitat com a eines de màrqueting i comunicació en l'àmbit de la salut, en un context de professional/pacient. Sol·licitada acreditació a la CFC

-Data de realització: dies 11, 12 i 13 de febrer 2020

-Lloc: Palma (seu col·legial)

-Més informació: consultar programa

-Inscripcions: Pot accedir a través del Portal del Col·legiat o, directament en la seu col·legial, mitjançant pagament en efectiu o targeta.

-Termini d’inscripció: Fins al 4 de febrer de 2020

07/01/2020
16/02/2020

PALMA-Curs de SVI. Suport Vital Immediat per a Infermeres

PALMA-Curs de SVI. Suport Vital Immediat per a Infermeres
COMPLET-Oberta llista d'espera

El Coiba organitza aquest curs, en modalitat semi-presencial, que té com a objectiu principal, adquirir habilitats per al reconeixement i tractament del pacient que es deteriora mitjançant l'aproximació clàssica ABCDE i com iniciar la ressuscitació cardiopulmonar en instal·lacions sanitàries. Pendent d'acreditació per la SEMICYUC.

-Modalitat: Semi-presencial

-Data de realització:
Fase Online: Inici 16 de febrer de 2020 – Fase Presencial: 16 i 17 de març de 2020

-Lloc de realització de la fase presencial: Palma (seu COIBA)

-Més informació: consultar Programa

-Inscripcions: COMPLET-Oberta llista d'espera. Interessats, escriure a: formacio@infermeriabalear.com

07/01/2020
28/02/2020

EIVISSA-Curs d’Abordatge del Pacient Agitat per a Infermeres

EIVISSA-Curs d’Abordatge del Pacient Agitat per a Infermeres
El Coiba organitza una nova edició d’aquest curs, que té com a objectiu principal que les infermeres aprenguin a detectar precoçment situacions d’agitació, per a avançar-se i gestionar situacions potencialment de risc d’agressió, ja sigui verbal o física. Sol·licitada acreditació a la CFC

-Data de realització:  28 de febrer de 2020

-Lloc de realització de la fase presencial:  Eivissa (delegació COIBA)

-Més informació: consultar Programa

-Inscripcions: Pot accedir a través del Portal del Col·legiat o, directament en la seu col·legial, mitjançant pagament en efectiu o targeta.

09/01/2020
28/02/2020

ONLINE–Curs de Principis de la Visita Domiciliària d’Infermeria (FNN)

ONLINE–Curs de Principis de la Visita Domiciliària d’Infermeria (FNN)
El Coiba ofereix, mitjançant conveni de col·laboració amb FNN CURSOS (empresa de formació sanitària online) aquest curs que té com a objectiu principal, entre altres, comprendre els conceptes fonamentals de l’atenció domiciliària, així com a conèixer els diferents programes d’educació per a la salut en el domicili. Acreditat amb 6,14 crèdits CFC

-Data: del 28 de febrer al 27 d’abril de 2020

-Modalitat: Online. A través de la plataforma FNN

-Per a més informació: consultar programa

-Inscripcions: Pot accedir a través del Portal del Col·legiat o directament en la seu col·legial, mitjançant efectiu o targeta.

02/01/2020
01/03/2020

PALMA-Curs de Preparació Examen I.I.R. 2020/2021

PALMA-Curs de Preparació Examen I.I.R. 2020/2021
Inscripcions: fins al 14 de febrer de 2020

El Coiba organitza una nova edició del curs de preparació de l'examen I.I.R. (Infermera Interna Resident), impartit per IFSES, per a l'accés de places d'infermeres especialistes en 2021

-Dates de realització: de març 2020 a gener 2021 (pendent confirmació dia d’inici)

-Lloc de realització: Palma-Seu del Coiba

-Més informació: consultar

-Inscripcions: Pot accedir a través del Portal del Col·legiat o, directament en la seu col·legial, mitjançant efectiu o targeta.

twitertwiter facebookfacebook

INFERMERIABALEAR utilitza cookies pròpies o de tercers per millorar els nostres serveis i facilitar-li la navegació en el nostre lloc web. La continuïtat en la navegació per aquest lloc web implicarà el consentiment de l'usuari per a la seva recollida i tractament d'acord amb l'anterior.

Más informaciónX Cerrar