Col·legi Oficial d'Infermeria de les Illes Balears

 > FORMACIÓ

Activitats Formatives Coiba

Missió i Objectius

La formació continuada juntament amb la formació postgrau, capacita els professionals per millorar les seves competències. Per aquesta raó, el COIBA i la seva Junta de Govern volen fer una aposta important per la formació i la investigació Infermera, mitjançant el Pla de Formació del COIBA.

L' àrea de Formació té com a objectiu oferir un pla de formació adaptat a les necessitats dels professionals i pretén ser un instrument més que els permeti aconseguir el grau d'excel-lència necessària per a dur a terme una bona pràctica professional.

Per tal de poder complir amb aquests objectius es fa necessari comptar amb l'opinió dels col·legiats, i per això posa a la seva disposició una enquesta de necessitats formatives que ens poden fer arribar mitjançant la web.

Aquesta àrea treballa amb estreta col·laboració amb les diferents Comissions i Vocals de les especialitats, que tenen un paper assessor per l'elaboració del Pla de Formació Anual.

Dins el marc d'altres activitats formatives, organitza i col·labora en la realització de Jornades, Conferències i Fòrums de debat (modalitat de Cafè/Debat) sobre els temes d'actualitat i amb més interès per la nostra professió.

Té en consideració oportunitats docents a baix cost, finançades per marques comercials i altres entitats, sempre que aquestes no comprometin el COIBA ni actuïn en contra dels criteris de la Infermeria basada en l'evidència.

També aquesta Àrea s'encarrega de l'adequada gestió de: premis, beques i ajudes, de la resolució de les sol·licituds presentades i del pressupost destinat a formació.

Els membres que composen l'Àrea de Formació són:

  • Responsable Formació: Francisco Ferrer Cruz (Vocal II de la JG del COIBA).

  • Araceli Navas Casillas (Vocal III -comares- de la JG del COIBA).

  • Milagros Figueroa Cézar (Suplent III de la JG del COIBA).

  • Eva Mª. Moreno Collado (Vicepresidenta I Junta Insular Eivissa i Formentera del COIBA).

  • Senda Ramírez Sánchez (Grup de Treball de Menorca).

 

  • Gestió Administrativa Àrea Formació: Cristina Pascual Covas.

Dpt. de Formació: formacio@infermeriabalear.es

Normes d'Inscripció

Normes d´Inscripció

 

NORMES D'INSCRIPCIÓ PER A LES ACTIVITATS FORMATIVES ORGANITZADES PEL COL·LEGI OFICIAL D"INFERMERIA DE LES ILLES BALEARS:

1)-Podran inscriure's a les activitats formatives tots els col·legiats i col·legiades del COIBA que estiguin al corrent del pagament de les seves quotes col·legials, així com no col·legiats i altres professionals (depenent del tipus de curs). S'atorgaran les places per ordre d'inscripció tenint preferència els nostres col·legiats. Els preus per a col·legiats tenen un percentatge del preu subvencionat pel COIBA.

2)-El termini d'inscripció s'obrirà amb un mínim d'1 mes d'antelació a la data d'inici de l'activitat, aproximadament. La inscripció a un curs es farà efectiva una vegada abonat l'import de la matrícula, sempre que existeixin places lliures. En cas contrari, l'import no es pagarà i el/la interessat/a passarà a una "llista d'espera".

3)-El pagament d'una activitat formativa podrà realitzar-se en efectiu o targeta en la seu col·legial, o a través del "Portal del Col·legiat" (àrea privada de la web), mitjançant pagament amb targeta.

4)-En cas que la persona inscrita no pugui finalment realitzar l'activitat, aquesta haurà de comunicar-ho al COIBA per a poder cedir la seva plaça a una altra persona. En cas d'haver abonat ja el curs, es procedirà a la devolució de l'import pagat, sempre que avisi de la baixa en la formació amb un mínim de 2 dies abans de l'inici de l'activitat.

5)-El COIBA publicarà el programa de cada activitat formativa que organitza amb 1 mes d'antelació, aproximadament, a l'inici de l'activitat en la seva pàgina web: www.infermeriabalear.com . En el programa es reflectiran els detalls d'aquesta, dates, horari, nombre de places, preu, contingut, mínim exigit per a la superació de la formació.

6)-Les activitats formatives presencials es duran a terme si existeix un mínim del 75% de persones inscrites, segons el nombre de places ofertes, el qual s'indicarà en el programa de cada activitat. En el cas d'activitats online, no sol existir un mínim, però en cas que s'exigeixi, s'especificarà en la informació de l'activitat. El COIBA podrà anul·lar qualsevol activitat uns dies abans del seu inici si aquest requisit no es compleix, o anul·lar-lo amb la màxima antelació possible per altres causes alienes a la seva voluntat. En el cas d'anul·lació de l'activitat per part del COIBA, se li comunicarà a les persones inscrites i es retornarà l'import abonat. Així mateix, es mantindrà la preferència per a la realització de l'activitat en pròximes edicions.

7)-El control d'assistència de les activitats formatives del COIBA, es realitzarà cada dia mitjançant signatura dels assistents, a l'entrada i a la sortida. *IMPORTANT: És imprescindible signar l'entrada i la sortida. En cas de no signar es considerarà falta d'assistència. Per a les formacions en modalitat online o presencial (per via telemàtica o streaming), el control d'accés es realitzarà comprovant el temps de connexió de cada participant.

8)-Per a obtenir el certificat amb l'acreditació oficial, caldrà haver complert l'assistència mínima exigida, així com haver superat la prova d'aprofitament (en cas que així s'indiqui en la informació de l'activitat). En cas de no complir-se aquest requisit, només s'expedirà un certificat d'assistència a petició de l'interessat.

9)-Sobre la base de l'acord adoptat per la Junta de Govern el 29 de març de 2021, en els cursos propis organitzats íntegrament pel COIBA es realitzarà una bonificació del 100% de la matrícula, a aquells col·legiats i col·legiades que superin la formació realitzada. Per als cursos coorganitzats amb altres entitats, es mantindran els descomptes parcials com es feia fins ara.

10)-La inscripció a les activitats formatives del COIBA, implica l'acceptació d'aquestes normes.

         Palma, 7 de juny de 2021

    Comissió de Formació del COIBA

07/01/2021
01/12/2020

Informació Cursos gratuïts SALUSONE

Informació Cursos gratuïts SALUSONE
Accés sense cost per a col·legiats i col·legiades del COIBA

A més de l'oferta formativa publicada pel COIBA en l'apartat de Formació, us recordem que per ser col·legiat/a a Balears, teniu accés a la versió “Premium Plus” de la plataforma web i App SALUSONE.

SALUSONE és una plataforma en la qual trobaràs nombroses eines clíniques, una gran Biblioteca Audiovisual i a més una àmplia oferta de cursos gratuïts dirigit a infermeres i acreditats per la CFC.

Per accedir a SALUSONE has de seguir les instruccions:

-Veure INSTRUCCIONS

-SALUSONE:  https://www.salusone.app/

(Per a realitzar els cursos, és necessari fer-ho a través de la web i no des de l'App)

09/07/2021
09/07/2021

PALMA-Curs de SVI. Suport Vital Immediat

PALMA-Curs de SVI. Suport Vital Immediat
Modalitat Semipresencial. Inici 5 de setembre de 2021

El COIBA organitza una nova edició d'aquest curs, que té com a objectiu principal adquirir habilitats per al reconeixement i tractament del pacient que es deteriora mitjançant l'aproximació clàssiques ABCDE, i com iniciar la ressuscitació cardiopulmonar en instal·lacions sanitàries.

-Pendent d'acreditació per la SEMICYUC.

-Modalitat: Semipresencial (Fase presencial en la Seu del COIBA de Palma)

-Data de realització: Inicio fase en línia: 5 de setembre de 2021 – Fase presencial: 30 de setembre de 2021

-Més informació: consultar Programa

-Inscripcions: Pot accedir a través del Portal del Col·legiat o directament en la seu col·legial.

CURS COMPET: OBERTA LLISTA D'ESPERA

23/06/2021
20/09/2021

PALMA-Curs d'Elecció del Producte de Cura en Úlceres i Ferides

PALMA-Curs d´Elecció del Producte de Cura en Úlceres i Ferides
Dilluns, 20 de setembre de 2021

El COIBA organitza aquest curs, que té com a objectiu principal, millorar els coneixements respecte al tractament, classificació i diagnòstic d'úlceres i ferides cròniques; així com unificar criteris i mètodes de cures, entre altres.

-Sol·licitada acreditació a la CFC

-Modalitat: Presencial (Palma-Seu del COIBA)

-Data de realització: 20 de setembre de 2021

-Més informació: consultar Programa
-Inscripcions: Pot accedir a través del Portal del Col·legiat o directament en la seu col·legial

CURS COMPLET: OBERTA LLISTA D'ESPERA

13/07/2021
28/09/2021

ONLINE–Curs de Principis Generals de la Infecció Nosocomial. Aïllaments i Covid19 (FNN)

ONLINE–Curs de Principis Generals de la Infecció Nosocomial. Aïllaments i Covid19 (FNN)
Inici: 28 de de setembre de 2021

El Coiba ofereix, mitjançant conveni de col·laboració amb FNN CURSOS (empresa de formació sanitària online) aquest curs, que té com a objectiu principal, actualitzar els coneixements bàsic sobre la infecció nosocomial i els riscos biològics en l’àmbit sanitari i, amb especial énfasi en les mesures a prendre en relació amb la pandèmia de Covid19 . Acreditat amb 3,4 crèdits CFC.

-Data: del 28 de setembre al 27 de novembre de 2021

-Modalitat: Online. A través de la plataforma FNN

-Per a més informació: consultar Programa

-Inscripcions: A través del Portal del Col·legiat, mitjançant pagament amb targeta o, directament en la seu col·legial, mitjançant efectiu o targeta. En el cas de disposar d'un BO, ha de sol·licitar-se la inscripció al curs per e-mail a: formacio@infermeriabalear.com

twitertwiter facebookfacebook

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a realitzar l'anàlisi de navegació dels usuaris i millorar els nostres serveis. Si contínues navegant, considerem que acceptes el seu ús. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències AQUÍ.

Más informaciónX Cerrar