Col·legi Oficial d'Infermeria de les Illes Balears

 > FORMACIÓ

Activitats Formatives Coiba

Missió i Objectius

La formació continuada juntament amb la formació postgrau, capacita els professionals per millorar les seves competències. Per aquesta raó, el COIBA i la seva Junta de Govern volen fer una aposta important per la formació i la investigació Infermera, mitjançant el Pla de Formació del COIBA.

L' àrea de Formació té com a objectiu oferir un pla de formació adaptat a les necessitats dels professionals i pretén ser un instrument més que els permeti aconseguir el grau d'excel-lència necessària per a dur a terme una bona pràctica professional.

Per tal de poder complir amb aquests objectius es fa necessari comptar amb l'opinió dels col·legiats, i per això posa a la seva disposició una enquesta de necessitats formatives que ens poden fer arribar mitjançant la web.

Aquesta àrea treballa amb estreta col·laboració amb les diferents Comissions i Vocals de les especialitats, que tenen un paper assessor per l'elaboració del Pla de Formació Anual.

Dins el marc d'altres activitats formatives, organitza i col·labora en la realització de Jornades, Conferències i Fòrums de debat (modalitat de Cafè/Debat) sobre els temes d'actualitat i amb més interès per la nostra professió.

Té en consideració oportunitats docents a baix cost, finançades per marques comercials i altres entitats, sempre que aquestes no comprometin el COIBA ni actuïn en contra dels criteris de la Infermeria basada en l'evidència.

També aquesta Àrea s'encarrega de l'adequada gestió de: premis, beques i ajudes, de la resolució de les sol·licituds presentades i del pressupost destinat a formació.

Els membres que composen l'Àrea de Formació són:

  • Responsable Formació: Francisco Ferrer Cruz (Vocal II de la JG del COIBA).

  • Araceli Navas Casillas (Vocal III -comares- de la JG del COIBA).

  • Milagros Figueroa Cézar (Suplent III de la JG del COIBA).

  • Eva Mª. Moreno Collado (Vicepresidenta I Junta Insular Eivissa i Formentera del COIBA).

  • Senda Ramírez Sánchez (Grup de Treball de Menorca).

 

  • Gestió Administrativa Àrea Formació: Cristina Pascual Covas.

Dpt. de Formació: formacio@infermeriabalear.es

Normes d'Inscripció

Normes d´Inscripció

NORMES D'INSCRIPCIÓ PER LES ACTIVITATS FORMATIVES ORGANITZADES PEL COL·LEGI OFICIAL D'INFERMERIA DE LES ILLES BALEARS:

1)- Es podran inscriure a les activitats formatives tots els col·legiats/des del COIBA que estiguin al corrent del pagament de les seves quotes col·legials, així com els no col·legiats i altres professionals en funció de la tipologia del curs) Es donaran les places per ordre d'inscripció sempre amb preferència pels nostres col·legiats. Els preus per als col·legiats tenen un percentatge subvencionat pel COIBA.

2)- El termini d'inscripció s'obrirà amb un mínim d'1 mes abans del començament de l'activitat, a excepció dels cursos On-Line, que podran tenir un termini més ampli. La inscripció a un curs es farà efectiva una vegada abonat l'import del curs, sempre i quan existeixin places lliures. En cas contrari, es retornarà els doblers abonats.

3)- El pagament del curs podrà realitzar-se en efectiu o targeta a la seu col·legial, o a través del "Portal del Col·legiat", dins la nostra web, mitjançant pagament amb targeta.

4)- En cas que la persona inscrita no pugui finalment realitzar l'activitat, ho haurà de comunicar al COIBA per poder cedir la seva plaça a una altra persona. En cas d'haver abonat ja el curs, es procedirà a la devolució de l'import pagat, sempre i quan avisi de la anul·lació de la seva plaça amb un mínim de 10 dies abans de l'inici de l'activitat.

5)- El COIBA publicarà el programa de cada activitat formativa que organitza amb un mínim d'1 mes d'antelació a l'inici de l'activitat a la seva pàgina web: www.infermeriabalear.com . Al programa es veuran reflectits els detalls de l'activitat, dates, horari, número de places, preu, contingut, mínim exigit per a la superació de l'activitat.

6)- Les activitats formatives es duran a terme si existeix un mínim del 75% de persones inscrites, segons el nombre de places ofertes, el qual s'indicarà al programa de cada activitat. El COIBA podrà anul·lar qualsevol activitat 10 dies abans del seu inici si aquest requisit no es compleix, o anul·lar-lo amb la màxima antelació possible per altres causes alienes a la seva voluntat. En el cas d'anul-lació de l'activitat per part del COIBA, es comunicarà a les persones inscrites i es tornarà l'import abonat. Així mateix es mantindrà la preferència per a la realització de l'activitat a les properes edicions.A les persones que quedin en llista d'espera se'ls mantindrà la preferència per a la realització de la següent edició de l"activitat a la qual s'ha inscrit, sempre que es realitzi dins dels següents 12 mesos.

7)- El control d'assistència de les activitats formatives del COIBA es realitzarà cada dia mitjançant signatura dels assistents, a l'entrada i a la sortida.*IMPORTANT: És imprescindible signar l'entrada i la sortida. En cas de no signar es considerarà falta d'assistència.

8)-Per a obtenir el certificat amb l'acreditació oficial, serà necessari haver complit l'assistència mínima exigida així com haver superat la prova d'aprofitament (en cas de que així ho indiqui la informació de l'activitat oferta). En cas de no complir-se aquest requisit, només s'expedirà un certificat d'assistència a petició de l'interessat.

9)- La inscripció a les activitats formatives del COIBA implica l'acceptació d'aquestes normes.

07/01/2021
01/12/2020

Informació Cursos gratuïts SALUSONE

Informació Cursos gratuïts SALUSONE
Accés sense cost per a col·legiats i col·legiades del COIBA

A més de l'oferta formativa publicada pel COIBA en l'apartat de Formació, us recordem que per ser col·legiat/a a Balears, teniu accés a la versió “Premium Plus” de la plataforma web i App SALUSONE.

SALUSONE és una plataforma en la qual trobaràs nombroses eines clíniques, una gran Biblioteca Audiovisual i a més una àmplia oferta de cursos gratuïts dirigit a infermeres i acreditats per la CFC.

Pots accedir a SALUSONE sense necessitat de registrar-te. Si estàs col·legiat/a en el COIBA pots entrar directament seguint les instruccions.

-Veure INSTRUCCIONS

-SALUSONE:  https://www.salusone.app/

(Per a realitzar els cursos, és necessari fer-ho a través de la web i no des de l'App)

15/12/2020
02/01/2021

Curs Preparació prova accés especialitat INFERMERIA FAMILIAR I COMUNITÀRIA (Via Excepcional decret d’especialitats)

Curs Preparació prova accés especialitat INFERMERIA FAMILIAR I COMUNITÀRIA (Via Excepcional decret d’especialitats)
Inici: gener 2021 (modalitat Distància)

Davant la pròxima publicació de la data de la prova objectiva, que donarà accés al títol d'Infermera Especialista en Infermeria Familiar i Comunitària, mitjançant la via excepcional del Reial decret d'Especialitats d'Infermeria RD450/2005, es posa en marxa un nou curs impartit pel centre de formació IFSES, en col·laboració amb el COIBA.

Modalitats: Distància i Streaming (Inscripció d'Streaming ja tancada)

Per a la modalitat a DISTÀNCIA, el termini d'inscripció finalitza el proper 31/01/2021

*PREU ESPECIAL PER A COL·LEGIATS:

MODALITAT DISTÀNCIA: DESCOMPTE DE 70€ EN PAGAMENT ÚNIC. Total 270€  col·legiats COIBA (340€ no col·legiats)

Durada: 2 mesos (gener i febrer 2021)

Consulta Programa

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ (llegir primer instruccions indicades en el document): https://ifses.es/ifseseir/registro.jsp

-PER A MÉS INFORMACIÓ O CONSULTES: Contactar amb el COIBA - Àrea de Formació Tel. 971462728 o per email: formacio@infermeriabalear.comwww.infermeriabalear.com o www.ifses.es

13/01/2021
21/01/2021

Webinar: VACUNES ENFRONT DEL CORONAVIRUS

Webinar: VACUNES ENFRONT DEL CORONAVIRUS
Data: dijous 21 de gener del 2021 a les 18.00 h

Descripció: José Antonio Forcada Segarra, president de l'Associació Nacional d'Infermeria i Vacunes (ANENVAC), explicarà els aspectes més rellevants de les diferents vacunes enfront del SARS-CoV-2, incloent la seva forma d'administració, la manera de conservar les vacunes i les possibles reaccions adverses.

Ponents:

 Jose Antonio Forcada Segarra
Infermer i president de l'Associació Nacional d'Infermeria i Vacunes (ANENVAC).

Carlos Valdespina Aguilar
Infermer i director de SalusPlay. Moderador del Webinar.

Data de celebració: 21 de gener, a les 18.00h

Per a poder participar, s'ha d'accedir al servei SALUSONE, gratuït per a col·legiats i col·legiades.

Inscripció fins a completar places: https://www.salusone.app/explora/webinars/vacunas-frente-al-coronavirus

Veure Cartell

15/01/2021
28/02/2021

ONLINE- Curs de Principis generals de la infecció nosocomial i Covid-19 (FNN)

ONLINE- Curs de Principis generals de la infecció nosocomial i Covid-19 (FNN)
Pendent d'acreditació per la CFC

El Coiba ofereix, mitjançant conveni de col·laboració amb FNN CURSOS (empresa de formació sanitària online) aquest curs , que té com a objectiu principal actualitzar coneixements bàsics en relació amb la infecció nosocomial i els riscos biològics en l'entorn sanitari, realitzant un especial recalcament en les mesures a adoptar amb motiu de la pandèmia per Covid19.

-Data: del 28 de febrer al 27 abril de 2021

-Modalitat: Online. A través de la plataforma FNN

-Per a més informació: consultar programa

-Inscripcions: A través del Portal del Col·legiat , mitjançant pagament amb targeta o, directament en la seu col·legial, mitjançant efectiu o targeta. En el cas de disposar d'un BO, ha de sol·licitar-se la inscripció al curs per e-mail a: formacio@infermeriabalear.com

12/01/2021
28/02/2021

ONLINE Curs de Cures al Pacient Respiratori (FNN)

ONLINE Curs de Cures al Pacient Respiratori (FNN)
Pendent d’acreditació per la CFC

El Coiba ofereix, mitjançant conveni de col·laboració amb FNN CURSOS (empresa de formació sanitària en línia) aquest curs l'objectiu principal del qual és actualitzar coneixements sobre les cures d'infermeria en el pacient amb patologia respiratòria, fàrmacs d'ús més freqüent, indicacions d'oxigenoteràpia i dispositius de subministrament d'aquesta.

-Data: del 28 de febrero al 27 de abril de 2021

-Modalitat: Online. A través de la plataforma FNN

-Per a més informació: consultar programa

-Inscripcions: A través del Portal del Col·legiat , mitjançant pagament amb targeta o, directament en la seu col·legial, mitjançant efectiu o targeta. En el cas de disposar d'un BO, ha de sol·licitar-se la inscripció al curs per e-mail a: formacio@infermeriabalear.com

02/01/2020
02/03/2021

Curs de Preparació Examen I.I.R. 2021/2022

Curs de Preparació Examen I.I.R. 2021/2022
Modalitats: Distància i Streaming

El Coiba ofereix una nova edició del curs de preparació de l'examen I.I.R. (Infermera Interna Resident), impartit per IFSES, per a l'accés de places d'infermeres especialistes en 2022

-Data de realització: de març 2021 a gener 2022 

* 70% DE DESCOMPTE EN LA MATRÍCULA PER A COL·LEGIATS/COL·LEGIADES DEL COIBA

-Modalitats de realització:  Degut a les circumstàncies derivades de la pandèmia, no es podran realitzar classes presencials en el COIBA com en anys anteriors. No obstant això, hi haurà 2 modalitats: DISTÀNCIA i STREAMING (la modalitat streaming inclou classes en directe, el qual substituirà a les classes presencials)

-Més informació sobre preus i inscripcions consultar: Programa  i annexes:

Annex modalitat DISTÀNCIA

Annex modalitat STREAMING

 

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ (llegir primer les instruccions indicades en els documents de cada modalitat):

https://ifses.es/ifseseir/registro.jsp  

-PER A MÉS INFORMACIÓ O CONSULTES:  Contactar amb el COIBA - Àrea de Formació Tel. 971462728 o per e-mail:   formacio@infermeriabalear.com – www.infermeriabalear.com o www.ifses.es

 

twitertwiter facebookfacebook

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a realitzar l'anàlisi de navegació dels usuaris i millorar els nostres serveis. Si contínues navegant, considerem que acceptes el seu ús. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències AQUÍ.

Más informaciónX Cerrar