Col·legi Oficial d'Infermeria de les Illes Balears

 > PROFESSIÓ
 > Comissions i Grups de Treball

Deontològica

10/01/2017
10/01/2017

La Comissió deontològica és un òrgan consultiu, dependent de la Junta de Govern del Col·legi Oficial d'Infermeria de les Illes Balears, que actua per al suport, estudi i assessorament en els aspectes relacionats amb l'exercici de la Infermeria des de la perspectiva de la ètica i moral professional.

La Comissió deontològica és un òrgan consultiu, dependent de la Junta de Govern del Col·legi Oficial d´Infermeria de les Illes Balears, que actua per al suport, estudi i assessorament en els aspectes relacionats amb l´exercici de la Infermeria des de la perspectiva de la ètica i moral professional.
Per llegir totes les funcions clica aquí
 • Assessorar la Junta de Govern en materia de normes ètiques i legals en els casos o situacions que ho requereixin.
 • Fer arribar a la Junta de Govern propostes relacionades amb l'ètica i la deontologia professional.
 • Publicar textos d'informació i/o divulgació dels temes relacionats amb l'ètica infermera, la deontologia i la bioètica.
 • Prendre posició en les situacions de conflicte ètic relacionades amb l'atenció infermera.
 • Promoure l'organització d'actes, reunions científiques i esdeveniments relacionats amb l'ètica infermera.
 • Ser òrgan de consulta per a les infermeres en la defensa dels drets com a professionals.
 • Vetllar perquè els aspectes ètics siguin presents a totes les activitats formatives i divulgatives  que es duguin a terme des del Col·legi.
 • Vetllar pel manteniment de la dignitat de la professió i donar resposta a les situacions de vulneració, discriminació o tracte als mitjans de comunicació.
 • Avaluar i fer propostes  de millora o esmenes en relació amb l'ètica, dels textes que s'emetin des del Col·legi.
 • Dinamitzar i donar a conéixer el Codi d'Ètica Professional per donar resposta a l'evolució del exercici professional i a l'evolució de la societat en matèria de salut i proposar les modificacions pertinents.
 • Avaluar denúncies de presumptes vulneracions del Codi d'Ètica Professional per part de les infermeres.
 • Mantenir la relació amb les Comissions de Bioètica dels centres sanitaris i del Govern de les Illes Balears. 
 • Redactar l'informe anual i/o la memòria de les activitats de la Comissió
 • Col·laborar amb altres institucions sanitàries i altres Col·legis Professionals en el desenvolupament de l'ètica en la pràctica clínica diària."
23/01/2020
23/01/2020

Noelia Díaz Ferrer

23/01/2020
23/01/2020

Ana C. Freitas Rodrigues

04/05/2017
23/05/2017

Cristina Moreno Mulet

04/05/2017
23/05/2017

Onofre A. Sáez Avilés

04/05/2017
23/05/2017

Pedro R. Martín Montañez (Coordinador comissió)

04/05/2017
23/05/2017

Yolanda Muñoz Alonso

10/01/2017
10/01/2018

Documents de referència

Codis deontològics

Els codis deontològics són aquells documents als que s'estableixen una sèrie de premises ètiques, no legals, per complir en l'exercici de la professió. El fet de que les infermeres disposem de codis deontològics evidència la responsabilitat pública que assumim amb la societat. 

Julio Vielva (2000) afirma que els codis deontològics tenen una doble missió: 

 • Marcar uns mínims ètics exigibles a tots els membres de la professió
 • Assenyalar els aspectes ètics necessaris que s'han de tenir en compte en la presa de decisions.

Si vols accedir als Codis deontológics que ens regulen, consulta els següents documents: 

A nivell internacional, el codi del CIE fa referència als aspectes irrenunciables de qualsevol infermera. Estableix els nostres deures i els aspectes que cada infermera ha de desenvolupar independentment del contexte en el qual exerceixi la professió. 

A nivell nacional, el Codi Deontològic de la Infermeria Espanyola ha estat i és una referència per a la professió i, tot i que precisa una revisió, comtinua sent el referent deontològic que guia a les infermeres a Espanya i a Balears. 

Si a més t'interessa conéixer altres codis d'altres Comunitats Autònomes, la Comissió Deontològica t'anima a consultar les següents normatives: 


A més, per a l'exercici professional des d'una perspectiva ètica resulta bàsic el coneixement de determinades lleis o documents. 

La defensa dels Drets Humans constitueix una premissa bàsica en l'exercici professional, per això és important comprometrer-se amb la seva defensa:

De forma més concreta, en els àmbits assistencials, aquesta defensa es tradueix en el respecte als usuaris: pacients i familiars. 

En relació a la defensa de la dignitat, la intimitat dels pacients i el dret a la informació dels usuaris, les infermeres a Espanya han de conéixer i respectar les següents lleis: 

A més, per respectar el dret de les persones a morir dignament i que es respectin les seves voluntats anticipades, és d'interès la consulta de la legislació següent:

Existeixen altres documents d'interès relacionats amb els principis ètics a nivell internacional:

 

10/01/2017

Documents d'interès

Documentació d'interès per a la Comissió i susceptible de ser divulgada per a coneixement dels col·legiats
25/01/2017
25/01/2017

Contacte amb la Comissió Deontològica del COIBA

La Comissió Deontològica es posarà en contacte amb la persona interessada a la major brevetat possible

comissiodeontologica@infermeriabalear.com

Aquesta adreça de correu electrònic està a disposició de qualsevol persona, ja sigui o no infermera col·legiada, que es vulgui posar en contacte amb la Comissió Deontològica del Col·legi d’Infermeria, per comunicar situacions, plantejar dubtes o consultar aspectes relacionats amb l’exercici de la infermeria des d’una perspectiva de l’ètica i la deontologia professional. 

26/05/2021
26/05/2021

Enquesta: Actituds, habilitats i coneixements de les infermeres de les Illes Balears davant l'eutanàsia

Enquesta: Actituds, habilitats i coneixements de les infermeres de les Illes Balears davant l´eutanàsia
La Comissió Deontològica del COIBA convida a les col·legiades i col·legiats a participar en aquesta enquesta, de forma totalment anònima, per a poder conèixer l'opinió i coneixements de la professió davant aquesta qüestió.

Després de la publicació en el Boletín Oficial del Estado el dia 25 de març de 2021 de la Llei orgànica 3/2021 de la Regulació de l'Eutanàsia, la Comissió Deontològica del Col·legi Oficial d’Infermeria de les Illes Balears ha decidit realitzar una enquesta i recollir l'opinió de totes les seves col·legiades i col·legiats amb la finalitat de conèixer la situació actual de la professió davant aquest tema, i poder objectivar les seves necessitats formatives en relació a aquesta qüestió.

Abans de formular les preguntes de l'enquesta, creiem necessari consensuar algunes definicions perquè totes les col·legiades i col·legiats puguin respondre des del mateix punt de partida en relació al contingut de la Llei. Per a això, proposem les següents definicions:

1. Consentiment Informat, entenent-se com "de conformitat lliure, voluntària i conscient de la persona, manifestada en ple ús de les seves facultats després de rebre la informació adequada."

2. Patiment greu, crònic i impossibilitant, entenent-se com a "situació que fa referència a limitacions que incideixen directament sobre l'autonomia física i activitats de la vida diària, de manera que no permet valer-se per si mateix, així com sobre la capacitat d'expressió i relació, i que duen associades un sofriment físic o psíquic constant i intolerable per a qui el pateix, existint seguretat o gran probabilitat que tals limitacions vagin a persistir en el temps sense possibilitat de curació o millora apreciable."

3. Patiment de malaltia greu i incurable, entenent-se aquesta com "la que per la seva naturalesa origina sofriments físics o psíquics constants i insuportables sense possibilitat d'alleujament que la persona consideri tolerable, amb un pronòstic de vida limitat, en un context de fragilitat progressiva".

4. Prestació d'ajuda a morir: acció derivada de proporcionar els mitjans necessaris a una persona que compleix els requisits previstos en aquesta Llei i que ha manifestat el seu desig de morir. Aquesta prestació es pot produir en dues modalitats:

a) Eutanàsia: Administració d'un fàrmac per a produir la mort d'una persona, de manera activa, directa, voluntària i realitzada per part d'un professional sanitari, coneixedor del sentir de la persona i amb qui manté una relació clínica que es considera significativa.

b) Suïcidi Mèdicament Assistit: Quan, en aquest context, el professional sanitari es limita a proporcionar al pacient els mitjans necessaris perquè sigui ell mateix qui causi la seva pròpia mort.

Una vegada establertes les definicions en les quals basarem aquesta enquesta, li animem a emplenar-la tenint en compte que la seva participació és voluntària i totalment anònima, tractant tota la informació recollida d'acord amb la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Un alt grau de participació plural permetrà que no es desvirtuïn uns resultats que podrien veure's esbiaixats si la participació no recollís totes les sensibilitats i ideologies presents en el nostre col·lectiu.

Accés a l'enquesta.

19/11/2020
14/11/2020

Vídeo de la trobada virtual: "El paper de les infermeres en els Comitès d'Ètica Assistencial"

Vídeo de la trobada virtual: "El paper de les infermeres en els Comitès d´Ètica Assistencial"
Emès l'11 de novembre de 2020, amb la participació de 3 infermeres de diferents Comitès d'Ètica de Balears

Accedeix al vídeo al nostre canal de Youtube fent clic AQUÍ.

twitertwiter facebookfacebook

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a realitzar l'anàlisi de navegació dels usuaris i millorar els nostres serveis. Si contínues navegant, considerem que acceptes el seu ús. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències AQUÍ.

Más informaciónX Cerrar