Col·legi Oficial d'Infermeria de les Illes Balears

 > PROFESSIÓ

Evidència

03/03/2016
09/09/2014

BASE DE DADES EN OBERT

BASE DE DADES EN OBERT
Biblioteca virtual del catàleg d'articles de la selecció de revistes en espanyol que es reben a la Biblioteca de la Facultat d'Infermeria, Fisioteràpia i Podologia de la Universitat Complutense de Madrid.

Més Informació

03/03/2016
28/08/2014

BASE DE DADES EN OBERT

BASE DE DADES EN OBERT
És una base de dades bibliogràfica. Ofereix referències bibliogràfiques i resums d'articles. Recull articles de revistes de qualitat de l'àmbit de Ciències de la salut editades a Espanya, des de l'any 2000. Inclou tots els articles d'una revista, exceptuant editorials no científiques, resums d'actes de congressos i revisions bibliogràfiques.
Més Informació

03/03/2016
25/08/2014

COL·LECCIÓ DE REVISTES CIENTÍFIQUES ESPANYOLES DE CIÈNCIES DE LA SALUT. ACCÉS LLIURE

COL·LECCIÓ DE REVISTES CIENTÍFIQUES ESPANYOLES DE CIÈNCIES DE LA SALUT. ACCÉS LLIURE
Scielo España és una biblioteca virtual formada per una col · lecció de revistes científiques espanyoles de ciències de la salut. L'objectiu del lloc és implementar una biblioteca electrònica, que proporcioni accés complet a una col · lecció de revistes, així com al text complet dels articles. L'accés tant a les revistes com als articles es pot realitzar usant índexs i formularis de cerca.
Més Informació

03/03/2016
23/05/2014

DESCRIPTORS EN CIÈNCIES DE LA SALUT

DESCRIPTORS EN CIÈNCIES DE LA SALUT
Base de descriptors de la literatura científica en l'àmbit de les ciéncies de la salut. Forma part de la Biblioteca Virtual de la Salud. Iclou 31.865 descriptors entre els que pertanyen a MeSH(Medline) i els propis de DECS.

Més Informació

03/03/2016
16/05/2014

BASE DE DADES

BASE DE DADES
Principal base de dades d'Infermeria en espanyol.

CUIDEN ® és la la base de dades de la Fundació Index. Inclou la producció científica de la infermeria espanyola i iberoamericana del tant de contingut clínic-assistencial en totes les seves especialitats de com estafa Enfocaments Metodològics, Històrics, Socials o Culturals. Conté Articles de Revistes Científiques, llibres, monografies i Materials no publicats.

Més Informació

03/03/2016
16/05/2014

BASE DE DADES

BASE DE DADES
Base de Dades en obert de la Biblioteca Nacional de Medicina dels EUA. Idioma: Anglés.

Portal de la Biblioteca Nacional de Medicina dels Estats Units que indexa les cites i resums de Medline, generalment abans de que s"hagin publicat a la darrera.

Més Informació

 

11/01/2016
18/05/2014

BASES DE DADES DE REVISIONS

BASES DE DADES DE REVISIONS
Principal base de dades sobre revisions sistemàtiques, metaanàlisis i assaigs clínics aleatoritzats.

Les principals bases de dades que inclou son: La Cochrane Database of Systemic Reviews (CDSR) (La Base de Dades Cochrane de Revisions Sistemàtiques) La Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness (DARE) (La Base de Dades de Resums de Revisions d"Efectivitat ) La Cochrane Controlled Trials Register (CCTR) (El Registre Central Cochrane d"Assaigs Controlats) La Cochrane Review Methodology Database (CRMD) (La Base de Dades Cochrane de Revisions de Metodologia)Més Informació

http://www.bibliotecacochrane.com/

03/03/2016
09/09/2014

METACERCADOR DE LITERATURA GRISA A EUROPA (IDIOMES: ANGLÉS I FRANCÉS)

METACERCADOR DE LITERATURA GRISA A EUROPA (IDIOMES: ANGLÉS I FRANCÉS)
Sistema d'informació sobre literatura grisa a Europa amb accés lliure a 700000 referències bibliogràfiques. S'inclouen dins de la literatura grisa informes d'investigació o tècnics, tesis doctorals, publicacions de conferències, publicacions oficials i / o institucionals així com un altre tipus de literatura grisa.

Més Informació

 

03/03/2016
10/06/2014

EPISTEMONIKOS: METACERCADOR

EPISTEMONIKOS: METACERCADOR
Epistemonikos és una base de dades col · laborativa que inclou revisions sistemàtiques, revisions panoràmiques (overviews of reviews) (incloent resums de política basades en evidència), estudis primaris inclosos en revisions sistemàtiques i resums estructurats d'aquesta evidència. El principal objectiu és proveir accés ràpid a les revisions sistemàtiques en salut. Una característica distintiva de Epistemonikos és que connecta les revisions sistemàtiques, revisions panoràmiques i estudis primaris, la qual cosa fa altament eficients les recerques.

Més Informació

03/03/2016
18/05/2014

BANC DE PREGUNTES

BANC DE PREGUNTES
Repositori de respostes en espanyol basades en l'evidència a preguntes sorgides en l'àmbit assistencial. Pertany al Servicio Murciano de Salud.

Preevid es un servei que ofereix respostes ràpides basades en l'evidència a preguntes sorgides desde l'activitat assistencial. Les preguntes poden ser sobre etiologia, diagnòstic, mesures preventives i/ò tractament. La resposta no serà un consell concret o una recomanació específica, ni una revisió sistemàtica sobre un tema; es tractarà d'un resum (no més d'un full) sobre les conclusions de les referències trobades, amb enllaços per poder ampliar la informació.

03/03/2016
18/05/2014

METACERCADOR

METACERCADOR
Cercador especialitzat en evidència científica, que permet la recerca d'informació mitjançant el format PICO de formulació de preguntes científiques. Idioma: Anglés.


Trip es un motor de recerca clínica disenyat per permetre als usuarios trobar i emprar de manera ràpida i fàcil evidència d'alta qualitat per recolzar la seva pràctica clinica o les cures als pacients. A més de la evidència clínica, permet realitzar recerques sobre altres tipus de contiguts, incloses imatges, vídeos, informació per als pacients, oferta formativa o notícies rellevants.

Més Informació

03/03/2016
18/05/2014

GESTOR BIBLIOGRÀFIC

GESTOR BIBLIOGRÀFIC
Un gestor bibliogràfic amb versions web i d'escritori, que integra funcions 2.0 per compartir referències i treballar en grup. Poseeix eines per citar directament als documents de feina i la importació de referències bibliogràfiques en pàgines web de bases de dades, cercadors o directoris associats.

Més Informació

03/03/2016
01/07/2014

LLISTA DE COMPROVACIÓ D'ARTICLES CIENTÍFICS

LLISTA DE COMPROVACIÓ D´ARTICLES CIENTÍFICS
Portal per l'aprenentatge i foment de la lectura crítica d'articles científics. Disposa de llistes de comprovació paràgraf diferents tipus d'articles, que permeten una valoració ràpida i fiable.

Més Informació

Comentaris

CASPe disposa de 8 llistes de comprovació (denominades "parrillas para la lectura crítica"), que permet avaluar: - Estudis qualitatius - Revisions sistemàtiques - Estudis de diagnòstic - Estudis de casos i controls - Estudis de cohorts - Assaigs clínics - Regles de predicció clínica - Avaluacions econòmiques

Administrador Coiba 02/09/2014

03/03/2016
18/05/2014

LLISTES DE COMPROVACIÓ PER LA LECTURA CRÍTICA D'ARTICLES CIENTÍFICS

LLISTES DE COMPROVACIÓ PER LA LECTURA CRÍTICA D´ARTICLES CIENTÍFICS
Plataforma online creada per l'avaluació crítica d'articles científics de manera exhaustiva y sistemàtica. permet generar taules d'evidencia i compartir les revisions públicamenteo amb altres usuaris.

Més Informació

Comentaris

Requereix un compte d'usuari gratuït per poder accedir a l'eina de creació de fitxes. Un cop registrat, l'usuari pot accedir a altres recursos com: - Banc de fitxes públiques creades i compartides per altres usuaris. - Glossaris de termes de l'àmbit de la investigació i l'estadística - Una calculadora epidemiològica per al càlcul del Risc Relatiu o el ODDS Ràtio, entre d'altres en introduir dades sobre el grup tractament i grup control.

Administrador Coiba 27/05/2014

INFORMACIÓ D'INTERÈS: Informació sobre tipus de dissenys d'estudis. En crear una fitxa nova, en seleccionar el tipus de fitxa específica, es pot accedir a PDFs d'informació sobre cada tipus de disseny prement sobre la icona d'informació adjacent.

Administrador Coiba 27/05/2014

27/03/2018
27/03/2018

Guies de Bones Pràctiques en Infermeria de la Registered Nurses 'Association of Ontario (RNAO)

Guies de Bones Pràctiques en Infermeria de la Registered Nurses ´Association of Ontario (RNAO)
Disponibles en castellà

En un esforç per apropar l'evidència a la pràctica clínica, la Registered Nurses 'Associacion of Ontario (RNAO) publica Guies de Bones Pràctiques en Infermeria, permetent el seu accés gratuït perquè les infermeres puguin incorporar a la seva pràctica diària.

Per facilitar la lectura i ús a totes les infermeres hispanoparlants, el Centre Col·laborador Espanyol s'ha traduït aquests documents a l'espanyol, l'accés és gratuït.

Web d'accés a les guies disponibles.

07/11/2017
07/11/2017

Campanya de vacunació antigripal 2017-2018

Campanya de vacunació antigripal 2017-2018
Principals aspectes de la campanya de vacunació antigripal

Amb dades, àmbit d'aplicació, base poblacional, protocols, etc.

Document complet. 

03/03/2016
18/05/2014

GUIES DE PRÀCTICA CLÍNICA

GUIES DE PRÀCTICA CLÍNICA
Font principal de GPC a nivell internacional. Pertany al NHS britànic. Idioma: Anglés.


EL National Institute for Health and Care Excellence es un dels principals productors de recursos basats en l'evidència. Entre ells s'inclouen les guies de pràctica clínica, les avaluacions de tecnología sanitaria, guies de salut pública, i guies per al diagnóstic i procediments invasius entre d'altres.

Més Informació

03/03/2016
18/05/2014

GUIASALUD: GUIES DE PRÀCTICA CLÍNICA

GUIASALUD: GUIES DE PRÀCTICA CLÍNICA
Biblioteca de Guies de Práctica Clínica en espanyol del sistema de salut d'Espanya.


GuíaSalud cerca potenciar l'oferta de recursos, serveis i productes basats en l'evidència científica per recolzar la presa de decisions dels professionals i pacients del Sistema Nacional de Salut (SNS), a més d'impulsar la creació de xarxes de col.laboradors i cooperació entre les entitats relacionades amb les GPC i la Pràctica Clínica Basada en l'Evidència.

Més Informació

07/03/2016
21/08/2014

PORTAL DE PROMOCIÓ I EDUCACIÓ PER A LA SALUT. ACTIUS EN SALUT.

PORTAL DE PROMOCIÓ I EDUCACIÓ PER A LA SALUT. ACTIUS EN SALUT.
La Infermera virtual és un portal de promoció i educació per a la salut que vol ser un espai virtual de coneixement i interrelació amb l'usuari, alhora que un instrument de treball per a les infermeres. .Pone A disposició de l'usuari tot el potencial de servei que proporcuari es puguin comunicar d'una maiona el coneixement infermer per tal que la infermera i l'usnera directa i efectiva. L'objectiu és capacitar la persona per prendre decisions sobre la seva pròpia salut. Per això, és també una eina de treball per a les infermeres i un excel · lent instrument per mantenir les cures infermeres i de suport de l'atenció presencial.

Más Información

07/03/2016
16/06/2014

CASOS CLÍNICS I RECURSOS D'INFERMERIA

CASOS CLÍNICS I RECURSOS D´INFERMERIA
Portal que ofereix recursos per l'ajuda en la presa de decisions terapèutiques. Inclou seccions sobre farmacologia, plans de cures, guies de pràctica clínica i casos clínics.

Més Informació

07/03/2016
10/06/2014

TILT: TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT I APRENENTATGE CLÍNIC. IDIOMA: ANGLÈS

TILT: TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT I APRENENTATGE CLÍNIC. IDIOMA: ANGLÈS
Es tracta d'una eina per registrar els processos d'aprenentatge clínics, que després poden ser compartits per a la seva revisió crítica per altres professionals. Implementa característiques de xarxa social per seguir a altres clíniques rellevants així com aquells temes de major interès.

Més Informació

07/03/2016
20/05/2014

BIBLIOPRO: BIBLIOTECA DE QÜESTIONARIS

BIBLIOPRO: BIBLIOTECA DE QÜESTIONARIS
Biblioteca virtual en espanyol sobre Qüestionaris de Resultats Percebuts per els Pacients (PRO-Patient Reported Outcomes)

Més Informació

03/03/2016
07/08/2014

BLOG SOBRE ACTUALITAT INFERMERA

BLOG SOBRE ACTUALITAT INFERMERA
Un dels blocs amb més èxit del panorama de la blogosfera sanitària / infermera. Recomanable al 100% per a qui vulgui estar pendent de què es cou en el nostre entorn professional des d'una persepectiva sempre innovadora i motivadora.
Més Informació

03/03/2016
30/07/2014

BLOG AMB RESULTATS DE RECERCA ADAPTATS A PACIENTS I CUIDADORS /ES

BLOG AMB RESULTATS DE RECERCA ADAPTATS A PACIENTS I CUIDADORS /ES
L'aplicació de les noves tecnologies i la integració d'un lloc web connecten d'una manera eficient al pacient i cuidadores amb els experts en la matèria que es vol consultar. Les Úlceres per pressió són un problema de salut de primer ordre que pot afectar els pacients de totes les edats. És un dret del pacient i de les seves cuidadores tenir la suficient informació fiable i avalada científicament que els habiliti i empoderi per als seus autocures, que comencen des de la prevenció. Per això és essencial dedicar un espai propi als pacients amb una inequívoca finalitat de: Informar, ensenyar, orientar, acompanyar, ensinistrar, respondre, alleujar, anunciar, connectar.

Més Informació

04/03/2016
05/08/2014

RECORDATORI DE PRESA DE MEDICACIÓ (ANDROID&IOS)

RECORDATORI DE PRESA DE MEDICACIÓ (ANDROID&IOS)
Es tracta d'una aplicació gratuïta de gestió de medicació i recordatori de les preses. Permet la sincronització de diferents dispositius, així com funcions programables d'avís per els cuidadors familiars o professionals interessats en el control de les preses. Es mostren dos enllaços per els sistemes Android i IOS.

Més Informació

07/03/2016
29/08/2014

LECTOR RSS

LECTOR RSS
Lector de RSS que permet organitzar i accedir ràpidament des d'un navegador web o de les seves aplicacions per a telèfons intel · ligents a totes les notícies i actualitzacions de blocs i altres pàgines que el sistema suporta. Entre altres característiques permet ordenar tots els continguts de manera que facilita a l'usuari estalviar temps per no haver de revisar una a una totes les fonts de notícies.
Més Informació

07/03/2016
20/08/2014

Presentacions on-line per a la difusió del coneixement

Presentacions on-line per a la difusió del coneixement
Prezi és una aplicació multimèdia per a la creació de presentacions i s'utilitza com a plataforma pont entre la informació lineal i la no lineal, i com una eina de presentació d'intercanvi d'idees, ja sigui de manera lliure o bé estructurada. El text, les imatges, els vídeos i altres mitjans de presentació es posen damunt del llenç i es poden agrupar en marcs. Després, l'usuari ha de designar la mesura i la posició entre tots els objectes de la presentació i com es fa el desplaçament entre aquests objectes, així com l'ampliació / allunyament. Per a les presentacions lineals, l'usuari pot construir una ruta de navegació prescrita.

Més Informació

twitertwiter facebookfacebook

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a realitzar l'anàlisi de navegació dels usuaris i millorar els nostres serveis. Si contínues navegant, considerem que acceptes el seu ús. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències AQUÍ.

Más informaciónX Cerrar