Col·legi Oficial d'Infermeria de les Illes Balears

 > SERVEIS COL·LEGIALS

Altes col·legials

En aquests moments, i de forma excepcional, davant l'emergència sanitària pel COVID-19, tramitarem la seva alta de forma telemàtica. Faci clic AQUÍ per a saber més.

Primera alta Col·legial

Primera alta Col·legial

En aquests moments, i de manera excepcional, davant l’emergència sanitària pel COVID-19, tramitarem la seva alta de manera telemàtica.

Per a realitzar un NOU INGRÉS en el Col·legi Oficial d’Infermeria de les Illes Balears (COIBA) s’ha d'adjuntar:

- Els següents arxius adjunts degudament emplenats: fitxa d'inscripció, consentiment de protecció de dades i declaració jurada.

- DNI per totes dues cares.

- Títol.

- 1 foto grandària carnet.

- Dades bancàries (IBAN (ES+**)+ 20 dígits). (La quota col·legial anual ascendeix a 196,80€. Es carregarà trimestralment en quotes col·legials, que ascendeixen a 49,20€, en el núm. de compte facilitat).

-Si encara no disposa del Títol:

Serà imprescindible presentar el Certificat Supletori on apareix el Núm. de Registre Nacional d'aquest, que se sol·licita en la pròpia Universitat, així com el certificat de notes.

No s'acceptarà el justificant de pagament de dipòsit del títol.

- Comprovant de pagament de la matrícula (148 euros) que ha de realitzar en el núm. de compte bancari de La Caixa ES-19-2100-0551-54-0200348856, especificant en les observacions PAGAMENT MATRÍCULA NOU INGRÉS i el seu NOM COMPLET.

Haurà d’indicar el mes en què vol que se li doni d’alta (no es dona d’alta per dies ni per quinzenes).

Si no pot escanejar els documents, els poden fer una foto on es vegin clarament totes les dades i adjuntar-los.

Tota aquesta documentació ha d’enviar-la a altes tramits@infermeriabalear.com 

Una vegada arribi tota la documentació i tramitem la seva alta provisional, li enviarem un certificat de col·legiació provisional. Quan hagi estat aprovada la seva alta per la Junta de Govern del COIBA, li enviarem la resolució com a nou col·legiat.

Li recordem que quan passi aquesta situació excepcional, l’avisarem perquè passi a signar i lliurar la documentació original, i així completar la formalització de la seva col·legiació.

 

Alta trasllat

Alta trasllat

(Prèviament haurà de sol·licitar el trasllat d’expedient a la província on estava col·legiat i confirmar que el COIBA ja ho ha rebut).

En aquests moments, i de manera excepcional, davant l’emergència sanitària pel COVID-19, tramitarem la seva alta de manera telemàtica.

Per a formalitzar la seva alta per TRASLLAT ha d'adjuntar:

- Els arxius adjunts emplenats i signats: fitxa d'inscripcióconsentiment de protecció de dades i declaració jurada.

- DNI per totes dues cares.

-1 foto grandària carnet.

- Dades bancàries: (IBAN (ES+**) + 20 dígits). (La quota col·legial anual ascendeix a 196,80€. Es carregarà trimestralment en quotes col·legials, que ascendeixen a 49,20€, en el núm. de compte facilitat).

Indicar el mes que vol que se li doni d'alta (no es dona d'alta per dies o quinzenes).

Si no pot escanejar els documents, els pot fer una foto on es vegin bé totes les dades i adjuntar-los.

Tota aquesta documentació ha d'enviar-la a tramits@infermeriabalear.com 

Una vegada ens arribi tota la documentació i tramitem la seva alta, li enviarem un certificat de col·legiació provisional. Quan hagi estat aprovada la seva alta per la Junta de Govern del COIBA, li enviarem una resolució com a nou col·legiat, tret que hagi estat col·legiat abans en aquest col·legi, i en aquest cas li enviarem un certificat de col·legiació.

Li recordem que quan passi aquesta situació excepcional, l’avisarem perquè passi a signar i lliurar la documentació original, i així completar la formalització de la seva col·legiació.

 

Alta reingrés

Alta reingrés

En aquests moments, i de manera excepcional, davant l’emergència sanitària pel COVID-19, tramitarem la seva alta de manera telemàtica.

Per a realitzar la seva alta per REINGRÉS al Col·legi Oficial d’Infermeria de les Illes Balears (COIBA) ha d'adjuntar els següents documents:

- Els arxius adjunts emplenats i signats: fitxa d'inscripcióconsentiment de protecció de dades i declaració jurada.

- DNI per totes dues cares.

- 1 foto grandària carnet.

- Dades bancàries: (IBAN (ES+**) + 20 dígits). (La quota col·legial anual ascendeix a 196,80€. Es carregarà trimestralment en quotes col·legials, que ascendeixen a 49,20€, en el núm. de compte facilitat).

Indicar el mes en què vol que se li doni d'alta (no es pot donar d'alta per dies o quinzenes).

Si no pot escanejar els documents, els pot fer una foto on es vegin bé totes les dades i adjuntar-los.

Tota aquesta documentació ha d'enviar-la a tramits@infermeriabalear.com 

Una vegada ens arribi tota la documentació i tramitem la seva alta, li enviarem un certificat de col·legiació.

Li recordem que quan passi aquesta situació excepcional, l’avisarem perquè passi a signar i lliurar la documentació original, i així completar la formalització de la seva col·legiació.

 

Col·legiació per a estrangers

Col·legiació per a estrangers

Passes a seguir:

En aquests moments, i de manera excepcional, davant l’emergència sanitària pel COVID-19, tramitarem la seva alta de manera telemàtica.

Per a realitzar una ALTA ESTRANGER en el Col·legi Oficial d’Infermeria de les Illes Balears ha d'aportar la següent documentació:

-Homologació del títol a Diplomat/da Graduat/da en infermeria. Per al cas d'infermeres membres de la Unió Europea s'acceptarà el reconeixement del títol o targeta professional europea.

-Certificació de no estar inhabilitada / o per a l'exercici de la professió en cap dels estats membres, ja que la normativa comunitària ho exigeix.

- Fotocòpia del N.I.E.

-1 foto grandària carnet.

- Dades bancàries: (IBAN (ES + **) + 20 dígits). (La quota col·legial anual ascendeix a 196,80 €. S'ha de carregar trimestralment en quotes col·legials, que ascendeixen a 49,20 €, al nº de compte facilitat).

- Fotocòpia del títol o certificat d'obtenció del mateix.

-Adjuntar els següents annexes: fitxa d'inscripció, consentiment de protecció de dades i declaració jurada.

-Enviar comprovant de pagament de la matrícula (148 Euros) a través d'ingrés o transferència bancària al compte general del Coiba (La Caixa (IBAN) ES-19-2100-0551-54-0200348856). El COIBA li enviarà un correu electrònic abans de realitzar el pagament, quan rebi l'informe jurídic per part de l'Assessoria Jurídica del Consejo General.

Haurà d’indicar el mes en què vol que se li doni d’alta (no es dona d’alta per dies ni per quinzenes).

Si no pot escanejar els documents, els poden fer una foto on es vegin clarament totes les dades i adjuntar-los.

Tota aquesta documentació ha d’enviar-la a tramits@infermeriabalear.com

Una vegada arribi tota la documentació i tramitem la seva alta provisional, li enviarem un certificat de col·legiació provisional. Quan hagi estat aprovada la seva alta per la Junta de Govern del COIBA, li enviarem la resolució com a nou col·legiat.

Li recordem que quan passi aquesta situació excepcional, l’avisarem perquè passi a signar i lliurar la documentació original, i així completar la formalització de la seva col·legiació.
 

 

 

 

No se han encontrado resultados
twitertwiter facebookfacebook

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a realitzar l'anàlisi de navegació dels usuaris i millorar els nostres serveis. Si contínues navegant, considerem que acceptes el seu ús. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències AQUÍ.

Más informaciónX Cerrar