Col·legi Oficial d'Infermeria de les Illes Balears

 > ACTUALITAT

Eleccions Coiba 2019

03/05/2019
06/05/2019

La Mesa Electoral acorda la proclamació directa de les candidatures encapçalades per María José Sastre a la Junta de Govern del Coiba i Mònica Yern, a la Junta insular d'Eivissa-Formentera

La Mesa Electoral acorda la proclamació directa de les candidatures encapçalades per María José Sastre a la Junta de Govern del Coiba i Mònica Yern, a la Junta insular d´Eivissa-Formentera
Pel que fa a la Junta Insular de Menorca, no consta cap candidatura per aquestes eleccions

El passat 26 d'abril va finalitzar el termini de presentació de candidatures al Ple de la Junta de Govern del Col·legi d'Infermeria de les Illes Balears i a les Juntes insulars de les Delegacions d'Eivissa i Formentera, i de Menorca.

En el cas del Ple de la Junta de Govern, únicament va ser presentada una candidatura encapçalada per María José Sastre Perea. Pel que fa a la Junta insular d'Eivissa i Formentera, es va donar la mateixa situació i només va ser presentada una candidatura liderada per Mònica Yern Moreno. 

Per tant, sense necessitat d'haver d'acudir a votació, i després que la Mesa Electoral revisés i certifiqués que ambues candidatures s'han presentat en temps i forma correctes i cumpleixen els requisits estatutaris exigits, resulten ambdues proclamades de forma directa per proveir els càrrecs als quals es presentaven.

La Junta insular de Menorca no ha comptat amb cap candidatura presentada.

 

Documents adjunts: 

Acta de proclamació de les candidatures electes

Document de presentació de la candidatura de María José Sastre

Document de presentació de la candidatura de Mònica Yern

09/04/2019
09/04/2019

Publicat el Cens definitiu per a les eleccions Coiba 2019

Publicat el Cens definitiu per a les eleccions Coiba 2019
Una vegada conclòs el període de deu dies hàbils per a realitzar canvis, queda publicat el llistat actualitzat de tots els col·legiats del Coiba que podran participar en les eleccions 2019

En virtut de l’article 34 dels Estatut del Coiba, publicam el Cens provisional de col·legiats i col·legiades per a les eleccions convocades per al 26 de juny.  

Cens electoral definitiu 2019

“Article 34.-Cens electoral. Presentació i proclamació de candidatures":

2. El cens definitiu es publicarà en el tauler d'anuncis i en la pàgina web col·legial un màxim de quatre dies hàbils des de la finalització del termini fixat per a la presentació de reclamacions al cens provisional.

3.-El termini de presentació de candidatures serà de deu dies hàbils computat a partir de l'endemà a la publicació del cens definitiu.

4.-Una còpia del cens definitiu es lliurarà a cadascuna de les candidatures que siguin proclamades, sent aquest cens l'únic vàlid per a la celebració de les eleccions. Una vegada finalitzat el procés electoral s'haurà de retornar el cens lliurat a cadascuna de les candidatures.

20/03/2019
20/03/2019

Publicat el Cens provisional per a les eleccions Coiba 2019

Publicat el Cens provisional per a les eleccions Coiba 2019
Les i els col·legiats tenen deu dies hàbils per formular les seves reclamacions davant la Mesa Electoral

En virtut de l’article 34 dels Estatut del Coiba, publicam el Cens provisional de col·legiats i col·legiades per a les eleccions convocades per al 26 de juny.  

Els interessats tenen deu dies hàbils per formular les seves reclamacions i queixes davant la Mesa Electoral.

Cens electoral (per a la comprovació del seu DNI, poseu-vos si us plau en contacte amb els serveis administratius del Coiba).

“Article 34. Cens electoral. Presentació i proclamació de candidatures

1.-El cens electoral haurà de ser publicat per la Mesa Electoral al dia hàbil següent de la seva constitució. El cens electoral publicat haurà d'estar exposat per a la consulta de les interessades o interessats en la seu col·legial. Les dades censals també podran ser consultades pels col·legiats a través de la web del col·legi. A partir de l'endemà d'aquesta publicació els interessats o interessades disposaran d'un termini màxim de deu dies hàbils en el qual podran formular reclamacions i queixes davant la Mesa Electoral sobre els errors que s'hagin pogut detectar i que hauran de ser resoltes per la mateixa Mesa en un termini màxim de tres dies hàbils a partir de la finalització del termini fixat per a la presentació de reclamacions. En el cens haurà de figurar el nom, cognom, núm. de col·legiació i DNI dels col·legiats o col·legiades.

2.- El cens definitiu es publicarà en el tauler d'anuncis i en la pàgina web col·legial un màxim de quatre dies hàbils des de la finalització del termini fixat per a la presentació de reclamacions al cens provisional”.

06/03/2019
06/03/2019

El Coiba convoca eleccions a la Junta de Govern i a les juntes insulars de Menorca i Eivissa -Formentera

El Coiba convoca eleccions a la Junta de Govern i a les juntes insulars de Menorca i Eivissa -Formentera
Es celebraran el proper 26 de juny de 2019, de 10:00 a 20:00 hores

Palma 6 de març 2019.- La Junta de Govern del Col·legi Oficial d'Infermeria de les Illes Balears va acordar en reunió ordinària, ahir 5 de març del 2019, convocar eleccions al Ple de la Junta de Govern del Coiba, així com a la Junta insular de Menorca i a la Junta insular d'Eivissa i Formentera.

Mitjançant la circular-convocatòria annexa, d'acord amb el que preceptuen els articles 29, 30 i 38 dels Estatuts col·legials -publicats en el BOIB núm. 142, de 13 de novembre de 2018-, la Junta actual ha convocat les eleccions al Ple de la Junta de Govern del Coiba, que se celebraran el proper dia 26 de juny de 2019 a la seu col·legial situada a Palma (carrer Almirall Gravina, nº 1) i a les delegacions de Menorca (situada al carrer Camí de Ses Vinyes, núm 130) i en la d'Eivissa (situada al carrer Abad i la Serra, nº 2, Principal, Oficina 10). La votació començarà a les 10.00h i conclourà a les 20.00h.

La celebració de les eleccions a les Juntes insulars de Menorca i d'Eivissa-Formentera se celebraran, respectivament, en cada delegació territorial, el mateix dia i en el mateix horari assenyalat d'inici i tancament de la votació.

Per tal de donar compliment al que preveu l'article 30 dels Estatuts col·legials, a la circular-convocatòria es transcriuen els extractes més rellevants dels articles 10, 23, 28, 30, 34 i 38 dels Estatuts col·legials referents als càrrecs objecte de les eleccions convocades, els requisits d'elegibilitat per poder aspirar als mateixos, la forma de presentació de les candidatures, i el termini de presentació de les mateixes per poder concórrer a l'elecció.


Circular-convocatòria.
Estatuts col·legials.

twitertwiter facebookfacebook

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a realitzar l'anàlisi de navegació dels usuaris i millorar els nostres serveis. Si contínues navegant, considerem que acceptes el seu ús. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències AQUÍ.

Más informaciónX Cerrar