Col·legi Oficial d'Infermeria de les Illes Balears

 > COL·LEGI
 > Informació Col·legial

Assemblees

14/04/2021
14/04/2021

Assemblea 2021

Documentació assemblea 2021

Convocatòria de l’Assemblea General del Col·legi Oficial d’Infermeria de les Illes Balears, d'acord amb els articles 14 i 15 dels Estatuts Col·legials.

Amb l'ànim de facilitar la participació activa, aquesta assemblea es realitzarà a Mallorca, Menorca i Eivissa simultàniament, a través de videoconferència.

La reunió de l’Assemblea General se celebrarà en els següents llocs seguint escrupolosament les mesures de seguretat per a evitar els contagis de COVID-19:

- El 27 d’abril a les 16:30h en primera convocatòria i a les 17:00h en segona convocatòria a l’Hospital Universitari Son Espases (Sala d’actes), Carretera de Valldemossa, 79- Palma.

- El 27 d’abril a les 16:30h en primera convocatòria i a les 17:00h en segona convocatòria a la Seu col·legial de Maó, Camí de Ses Vinyes, 130 - Maó.

- El 27 d’abril a les 16:30h en primera convocatòria i a les 17:00h en segona a la Seu col·legial d’Eivissa i Formentera, C/ Abad y Lasierra, 2 Pral. Of. 10- Eivissa.

L'Assemblea se celebrarà amb el següent ordre del dia:

1) Presentació de la memòria d'activitats realitzades durant l'any 2020.

2) Presentació i aprovació, mitjançant votació, de l'estat de comptes i liquidació pressupostària de l'any 2020.

3) Informe auditoria.

4) Presentació del pla d’actuació del 2021. Memòria explicativa d’activitats.

5) Presentació i aprovació, mitjançant votació, del pressupost per al 2021.

6) Presentació dels Estatuts col·legials adaptats a la nova denominació del Col·legi, i presentació, per a aprovació, mitjançant votació, de la revisió i modificació en els termes i redacció proposta que ha estat penjada al web col·legial i en el tauler d'anuncis de les seus col·legials, per tal de poder assistir, participar i votar les col·legiades i els col·legiats a l'Assemblea General de manera virtual o telemàtica.

7) Torn obert de paraula.

Més informació:

Convocatòria Assemblea

Cens col·legial

Liquidació pressupost ingressos i despeses 2020

Desviacions

Causes desviacions pressupost 2020

Pressupost ingressos i despeses 2021

Inventari 2020

Informe auditoria comptes anuals 2020

Annex I-Memòria econòmica 2020

Proposta modificació Estatuts Col·legials

Memòria 2020

Pla d'actuació 2021

Acta

19/08/2020
19/08/2020

Assemblea 2020

Documentació Assemblea 2020

Convocatòria de l’Assemblea General del Col·legi Oficial d’Infermeria de les Illes Balears, d'acord amb els articles 14 i 15 dels Estatuts Col·legials.  Aquesta assemblea es realitzarà a Mallorca, Menorca i Eivissa simultàniament, a través de videoconferència. La reunió de l'Assemblea General es celebrarà:

- El 3 de setembre a les 16:30h en primera convocatòria i a les 17:00h en segona convocatòria a l’Hospital Universitari Son Espases (Sala d’actes), Carretera de Valldemossa, 79- Palma.

- El 3 de setembre a les 16:30h en primera convocatòria i a les 17:00h en segona convocatòria a la Seu col·legial de Maó, Camí de Ses Vinyes, 130 - Maó.

- El 3 de setembre a les 16:30h en primera convocatòria i a les 17:00h en segona a la Seu col·legial d’Eivissa i Formentera, C/ Abad y Lasierra, 2 Pral. Of. 10- Eivissa.

L'assemblea se celebrarà amb el següent ordre del dia:

1) Presentació de la memòria d'activitats realitzades durant l'any 2019.

2) Presentació i aprovació, mitjançant votació, de l'estat de comptes i liquidació pressupostària de l'any 2019.

3) Informe auditoria.

4) Presentació del pla d’actuació del 2020. Memòria explicativa d’activitats.

5) Presentació i aprovació, mitjançant votació, del pressupost per al 2020.

6) Informació i valoració del canvi de la seu col·legial de Palma.

7) Proposta per aprovació del canvi de denominació de Col·legi Oficial d’Infermeria de les Illes Balears a Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de les Illes Balears o seguir mantenint la denominació actual.

8) Presentació i aprovació, mitjançant votació, de la continuïtat de la APP Salusone.

9) Torn obert de paraula.

Més informació:

Convocatòria Assemblea

Cens col·legial

Liquidació pressupost ingressos i despeses 2019

Desviacions

Causes desviacions pressupost 2019

Pressupost ingressos i despeses 2020

Inventari 2019

Informe auditoria comptes anuals 2019

Annex I-Memòria econòmica 2019

Memòria 2019

Pla d'actuació 2020

Acta

 
14/03/2019
14/03/2019

Assemblea 2019

Documentació assemblea 2019

Convocatòria de l’Assemblea General del Col·legi Oficial d’Infermeria de les Illes Balears, d'acord amb els articles 14 i 15 dels Estatuts Col·legials.  Aquesta assemblea es realitzarà a Mallorca, Menorca i Eivissa simultàniament, a través de videoconferència. La reunió de l'Assemblea General es celebrarà:

- L’1 d’abril a les 16:30h en primera convocatòria i a les 17:00h en segona convocatòria a l’Hospital Son Llàtzer (Sala d’actes), Crta. Manacor, Km. 4 - Palma.

- L’1 d’abril a les 16:30h en primera convocatòria i a les 17:00h en segona convocatòria a l’Hospital Mateu Orfila (Sala de videoconferència), Ronda de Malbúger, 1 - Maó.

- L’1 d’abril a les 16:30h en primera convocatòria i a les 17:00h en segona convocatòria a l’Hospital Ca’n Misses (Sala d’actes), C/ Corona, 32-36 - Eivissa .

L'assemblea se celebrarà amb el següent ordre del dia:

1) Presentació de la memòria d'activitats realitzades durant l'any 2018.

2) Presentació i aprovació, mitjançant votació, de l'estat de comptes i liquidació pressupostària de l'any 2018.

3) Informe auditoria.

4) Presentació del pla d’actuació del 2019. Memòria explicativa d’activitats.

5) Presentació i aprovació, mitjançant votació, del pressupost per al 2019.

6) Precs i preguntes.

Convocatòria Assemblea

Cens col·legial

Liquidació pressupost ingressos i despeses 2018

Desviacions pressupost 2018

Causes desviacions pressupost 2018

Pressupost ingressos i despeses 2019

Inventari 2018

Informe auditoria comptes anuals 2018

Annex I-Memòria econòmica 2018

Memòria 2018

Pla d'actuació 2019

Acta

 

26/02/2018
26/02/2018

Assemblea 2018

Documentació Assemblea 2018

Convocatòria Assemblea General Ordinària de col·legiades i col·legiats del Col·legi Oficial d'Infermeria de les Illes Balears, d'acord amb els articles 14 i 15 dels Estatuts Col·legials.  Aquesta assemblea es realitzarà a Mallorca, Menorca i Eivissa simultàniament, a través de videoconferència. La reunió de l'Assemblea General es celebrarà:

- 15 de març a les 16:30h en primera convocatòria i a les 17:00h en segona convocatòria a l’Hospital Son Llàtzer (Sala d’actes), Crta. Manacor, Km. 4 - Palma.

- 15 de març a les 16:30h en primera convocatòria i a les 17:00h en segona convocatòria a l’Hospital Mateu Orfila (Sala de videoconferència), Ronda de Malbúger, 1 - Maó.

- 15 de març a les 16:30h en primera convocatòria i a les 17:00h en segona convocatòria a l’Hospital Ca’n Misses (Sala d’actes), C/ Corona, 32-36 - Eivissa .

L'assemblea se celebrarà amb el següent ordre del dia:

1) Presentació de la memòria d'activitats realitzades durant l'any 2017.

2) Presentació i aprovació mitjançant votació, de l'estat de comptes i liquidació pressupostària de l'any 2017.

3) Presentació del pla d’actuació del 2018. Memòria explicativa d’activitats.

4) Presentació i aprovació, mitjançant votació, del pressupost per al 2018.

5) Informe auditoria.

6) Proposició per a aprovació, mitjançant votació, de la revisió i modificació de l’Art. 30.2 y 30.4, Art. 38 b), addició de l’Art. 35 bis, y supressió de l’Art. 48.2, en els termes i redacció proposta que ha estat penjada al web col·legial i en el tauler d'anuncis de les seus col·legials.

7) Proposta per aprovació del canvi de denominació del Coiba a Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de les Illes Balears, Col·legi Oficial d’Infermeres de les Illes Balears, o seguir mantenint la denominació actual.

8) Presentació i aprovació, mitjançant votació, de les millores necessàries en el software de gestió col·legial, portal del col·legiat i web, així como de l’arquitectura informàtica de la seu col·legial de Palma.

9)Torn obert de paraula.

Convocatòria Assemblea

Proposta modificació Estatuts

Liquidació pressupost ingressos i despeses 2017

Desviacions pressupost 2017

Causes desviacions pressupost 2017

Pressupost ingressos i despeses 2018

Inventari 2017

Informe auditoria comptes anuals 2017

Annex I-Memòria econòmica 2017

Memòria 2017

Pla d'actuació 2018

Acta Assemblea 2018

24/02/2017
24/02/2017

Assemblea 2017

Documentació Assemblea 2017

Convocatòria Assemblea General del Col·legi Oficial d’Infermeria de les Illes Balears, d'acord amb els articles 14 i 15 dels Estatuts Col·legials.  Aquesta assemblea es realitzarà a Mallorca, Menorca i Eivissa simultàniament, a través de videoconferència. La reunió de l'Assemblea General es celebrarà:

15 de març a les 16:30h en primera convocatòria i a les 17:00h en segona convocatòria a l’Hospital Son Llàtzer (sala d’actes), Crta. Manacor, Km. 4 - Palma.
15 de març a les 16:30h en primera convocatòria i a les 17:00h en segona convocatòria a l’Hospital Mateu Orfila (sala de videoconferència), Ronda de Malbúger, 1 - Maó.
15 de març a les 16:30h en primera convocatòria i a les 17:00h en segona convocatòria a l’Hospital Ca’n Misses (sala núm. 2 de videoconfèrencia), C/ Corona, 32-36 - Eivissa .

L'assemblea se celebrarà amb el següent ordre del dia:

1) Presentació de la memòria d'activitats realitzades durant l'any 2016.
2) Presentació i aprovació mitjançant votació, de l'estat de comptes i de la liquidació pressupostària de l'any 2016.
3) Presentació i aprovació, mitjançant votació, del pressupost per al 2017.
4) Presentació del pla de treball 2017.
5) Informe auditoria.
6) Proposició per a aprovació, mitjançant votació, de la revisió i modificació de l'art. 34.6 i de l'art. 63 dels Estatuts del Coiba, i addició dels següents articles i apartats: art. 29 bis, art. 38 bis, apartat 3r de l'art. 51, i apartat 7è de l'art. 63, en els termes i redacció proposta que ha estat penjada al web col·legial i en el tauler d'anuncis de les seus col·legials.
7) Torn obert de paraula.

Més informació:

       Acta Assemblea

Convocatòria Assemblea

Proposta modificació Estatuts

Liquidació pressupost ingressos i  despeses 2016

Desviacions pressupost 2016

Causes desviacions pressupost 2016

Pressupost ingressos i despeses 2017

Inventari 2016

Informe auditoria comptes anuals 2016

Memòria activitats COIBA 2016

Annex I-Memòria econòmica 2016

Pla d'actuació 2017-memòria explicativa activitats 2017

13/04/2016
13/04/2016

Assemblea 2016

Documentació assemblea 2016

Tindrà lloc el dia 28 d'abril a les 16: 30h en primera convocatòria i a les 17: 00h en segona convocatòria, en el Saló d'Actes de l'Hospital Son Llàtzer, Crta. Manacor, Km. 4. Palma.

L'Assemblea General es retransmetrà per videoconferència a
- Menorca: Hospital Mateu Orfila (sala de videoconferència), Ronda de Malbúger, 1. Maó
- Eivissa: Hospital Ca'n Misses (sala de videoconferència), C / Corona, 32-36. Eivissa

Aquest és l'ordre del dia:
1. Presentació de la memòria d'activitats realitzades durant l'any 2015.

2. Presentació i aprovació, mitjançant votació, de l'estat de comptes i de la liquidació pressupostària de l'any 2015.

3. Presentació i aprovació, mitjançant votació, del pressupost per al 2016.

4. Presentació del Pla de Treball 2016.

5. Informe d'auditoria.

6. Informació sobre l'estat processal del litigi judicial que se segueix entre el Coiba i el CGE, a raó de la impugnació de les decisions de la mesa electoral a les eleccions de desembre de 2010.

7. Informació sobre la resolució de la Conselleria de Presidència del Govern Balear, de data 12 gener de 2016, acordant la inscripció al Registre de Col-legis Professionals de la Junta que va resultar proclamada electa en el passat procés electoral de març de 2015.

8. Torn obert de paraula.

Més informació:

23/12/2015
28/04/2015

Assemblea 2015

Documentació assemblea 2015

D'acord amb els articles 14 i 15 dels Estatuts Col-legials, li convoquem a l'Assemblea General ordinària del COIBA que tindrà lloc dia: 28 d'abril Menorca, 29 d'abril Eivissa i 30 d'abril Palma.

Benvolgut / a col-legiat / a:

Com és habitual per aquestes dates, ens posem en contacte amb vostè, i d'acord amb els articles 14 i 15 dels Estatuts Col-legials, li convoquem a l'Assemblea General ordinària del COIBA que tindrà lloc dia:

28 d'abril a les 16:00h en primera convocatòria i a les 16:30h en segona convocatòria a la seu col-legial de Menorca, Camí de Ses Vinyes, 130.29 d'abril a les 16:00h en primera convocatòria i a les 16:30h en segona convocatòria a la seu col-legial d'Eivissa, C / Abad i Lasierra, 2, Pral. Of. 10.30 d'abril a les 16:30h en primera convocatòria i a les 17:00h en segona convocatòria a l'Hospital Son Llàtzer, Crta. Manacor, Km. 4 Palma.

L'assemblea se celebrarà amb el següent ordre del dia:

1) Presentació de la memòria d'activitats realitzades durant l'any 2014.

2) Presentació i aprovació mitjançant votació, de l'estat de comptes i de la liquidació pressupostària de l'any 2014.

3) Presentació i aprovació, mitjançant votació, del pressupost per al 2015.

4) Presentació del pla de treball 2015.

5) Informe auditoria.

6) Torn obert de paraules

El cens col-legial estarà disponible en els taulers d'anuncis de cada seu col-legial. La documentació relativa a l'ordre del dia es podrà consultar a la nostra web www.infermeriabalear.com

En les Illes Balears som 5.600 professionals col-legiats. El Col-legi Oficial d'Infermeria és la institució que ens representa i que defensa els nostres interessos professionals. Per tal què això sigui possible, és fonamental la implicació dels col-legiats en les activitats institucionals. A l'Assemblea anual, la Junta de Govern té ocasió de retre comptes de la seva gestió i compartir amb els professionals els projectes que vol dur a terme. Per a nosaltres, la seva participació és molt important.

Esperem comptar amb la seva presència.

Rebi una cordial salutació.

La Presidenta, Rosa Mària Hernández Serra

La Secretària, Marina Salas Moreno

 

Més Informació


ACTA 

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DEL COIBA 2015 

CAUSES DESVIACIONS PRESSUPOSAT 2014 

INFORME AUDITORIA 

INVENTARIO COIBA 2014 

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSAT 2014 

PRESSUPOST DE DESPESES 2015 

PRESSUPOST INGRESSOS COIBA 2015 

15/02/2016
17/01/2010

Assemblea 2011

Publicació de la memòria del COIBA de l'any 2010.
twitertwiter facebookfacebook

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a realitzar l'anàlisi de navegació dels usuaris i millorar els nostres serveis. Si contínues navegant, considerem que acceptes el seu ús. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències AQUÍ.

Más informaciónX Cerrar