Col·legi Oficial d'Infermeria de les Illes Balears

 > PROFESSIÓ

Alertes Sanitàries i Epidemiologia

17/09/2019
16/09/2019

Alerta de l'Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios sobre l'Ondansetrón

Alerta de l´Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios sobre l´Ondansetrón
L'AEMPS avisa sobre el risc de defectes de tancament orofacials (llavi leporí i paladar fes) després del seu ús durant el primer trimestre d'embaràs

L'Ondansetrón és un agent antiemètic autoritzat per al control de nàusees i vòmits induïts per quimioteràpia i radioteràpia citotòxiques, així com per a la prevenció i tractament de nàusees i vòmits postoperatoris.

Dades procedents de la literatura i la notificació de sospites de reaccions adverses mostren que també es prescriu fora d'indicació autoritzada, per a les nàusees de l'embaràs, però actualment s'ha demostrat que existeis un lleuger augment del risc de defectes de tancament orofacial en fills de mares exposades a ondansetrón durant el primer trimestre de l'embaràs. 

Es recorda als professionals sanitaris:

 • No administrar ondansetrón durant l'embaràs, especialment durant el primer trimestre
 • La necessitat d'informar a totes les pacients en edat fèrtil que vulguin començar o ja es trobin en tractament amb ondansetrón sobre el risc d'aquest tipus de defectes, recomanant l'ús de mesures anticonceptives eficaces.

Per a més informació, llegeix i descarrega l'alerta AQUÍ.

Imatge de Free-Photos, a Pixabay.

17/09/2019
16/09/2019

Fulls setmanals de Vigilància Epidemiològica de les Illes Balears. Setmana 36/2019

Fulls setmanals de Vigilància Epidemiològica de les Illes Balears. Setmana 36/2019
Inclou el "Full 36-2019. Nota sobre vacuna xarampió. Coordinación vacunes Illes Balears"
12/09/2019
03/09/2019

Fulls setmanals de Vigilància Epidemiològica de les Illes Balears. Setmana 34/2019

Fulls setmanals de Vigilància Epidemiològica de les Illes Balears. Setmana 34/2019
Inclou el "Full 34-2019 SVMDO 2018 Legionelosi a les Illes Balears, definitiu (part 1 de 2)"
14/08/2019
12/08/2019

Fulls setmanals de Vigilància Epidemiològica de les Illes Balears. Setmana 31/2019

Fulls setmanals de Vigilància Epidemiològica de les Illes Balears. Setmana 31/2019
Inclou el "Full 31-2019. SVMDO 2018. Sífilis a les Illes Balears, any 2018. Dades definitives (part 2 de 2)"
14/08/2019
10/08/2019

Avís de l'Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios sobre nutrició parenteral en nounats

Avís de l´Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios sobre nutrició parenteral en nounats
Es recomana protegir els productes de la llum per reduir el risc d'efectes adversos greus

L'exposició a la llum de nutricions parenterals que contenen aminoàcids i/o lípids, i en particular si se'ls afegeix vitamines o elements traça, produeix la formació de peròxids i altres productes de degradació que poden donar lloc a reaccions adverses greus en nounats prematurs.

Més informació al document de l'AEMPS adjunt

Imatge de Free-Photos a Pixabay 

14/08/2019
09/08/2019

Avís de l'Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios sobre Fingolimod (Gilenya)

Avís de l´Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios sobre Fingolimod (Gilenya)
Es contraindica el seu ús en dones embarassades i en aquelles que no facin servir mesures anticonceptives eficaces

Després de la revisió de la informació disponible sobre el risc de malformacions congènites associades a l'ús d'aquest medicament: 

 • Es contraindica el seu ús en l'embaràs i en dones amb capacitat de gestació que no utilitzin mètodes anticonceptius eficaços.
 • Abans de l'inici del tractament en dones amb capacitat de gestació, s'ha de confirmar l'absència d'embaràs i informar a les pacients sobre els riscs i les mesures a adoptar.
 • En cas d'embaràs durant el tractament, aquest s'ha de suspendre, realitzant un seguiment estret de la gestació.

Informació detallada a la nota adjunta.

Imatge de Free-Photos a Pixabay 

19/06/2019
18/06/2019

Informe resum d'IVEs 2018

Informe resum d´IVEs 2018
Inclou informació sobre Interrupcions Voluntàries de l'Embaràs realitzades en centres de Balears i realitzades a dones amb residència a Balears, tant en sanitat pública com privada

Durant l'any passat es van notificar 3.268 IVEs (aproximadament 100 més que el 2017). Continua la moderada tendència a augmentar en els quatre darrer anys, sense arribar al màxim de 2011.

De les IVes a dones residents a Balears, la zona bàsica amb més casos és, per tercer any consecutiu, Emili Darder amb quasi 208. 

Accedeix a l'informe complet fent clic AQUÍ

18/06/2019
17/06/2019

Alerta de seguretat de l'AEMPS sobre Febuxosta

Alerta de seguretat de l´AEMPS sobre Febuxosta
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios no recomana el seu ús per a pacients amb gota i antecedents de malaltia cardiovascular

L'assaig clínic CARES, realitzat en pacients amb gota i antecedents de malaltia cardiovascular, mostra un augment significatiu de risc de mortalitat en pacients tractats amb Febuxostat comparatt amb els que han estat tractats amb alopurinol. Per tant, es desaconsella el seu us per a aquestes persones.

Consulta la nota completa AQUÍ.

10/06/2019
07/06/2019

Nota informativa de l'AEMPS sobre la posada en marxa del portal de notificació d'incidents amb productes sanitaris

Nota informativa de l´AEMPS sobre la posada en marxa del portal de notificació d´incidents amb productes sanitaris
L'Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios posa a disposició dels professionals sanitaris i dels pacients el portal NotificaPS

Mitjançant NotificaPS es poden notificar els incidents amb productes sanitaris al Sistema de Vigilància de Productes Sanitaris. Es podrà accedir al mateix des de la pàgina web de l'AEMPS.

Accedeix a la nota AQUÍ.

06/06/2019
05/06/2019

Alerta de l'Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios sobre el medicament Prolia (Denosumab)

Alerta de l´Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios sobre el medicament Prolia (Denosumab)
L'AEMPS avisa sobre el possible risc de fractures vertebrals múltiples després de la suspensió del tractament

El denosumab és un medicament autoritzat per al tractament de l'osteoporosi en dones posmenopàusiques i en homes amb risc elevat de fractures. Degut a la notificació d'alguns casos de fractures després de la suspensió del tractament, es recorda que Prolia únicament s'ha d'utilitzar en pacients amb elevat risc de fractures i es recomana als professionals sanitaris, abans de començar el tractament, considerar aquesta possibilitat.

Quan s'interrompi el tractament s'ha de seguir amb les recomanacions de les guies de pràctica clínica en relació amb l'estratègia terapèutica a seguir, a més de realitzar una estreta vigilància del pacient. Per a més informació, llegeix i descarrega l'alerta AQUÍ.

05/06/2019
04/06/2019

Informació sobre vacunació Meningococ ACWY

Informació sobre vacunació Meningococ ACWY
La DG de Salut Pública i Participació difon diversos documents per solucionar els dubtes sobre les indicacions d'aquesta vacuna

Els documents informatius estan publicats a la web http://vacunes.caib.es però també es poden consultar als següents enllaços: 

29/05/2019
20/05/2019

Alerta de l'Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios sobre anticoagulants orals directes

Alerta de l´Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios sobre anticoagulants orals directes
Els resultats d'un estudi indiquen que l'administració de rivaroxaban incrementa el risc d'esdeveniments trombòtics en pacients amb Síndrome Antifosfolípid i antecedents de trombosi

Aquest risc també podria estar augmentat amb l'ús d'altres anticoagulants orals directes. En conseqüència, no es recomana l'ús d'aquests medicaments en persones amb Síndrome Antifosfolípid i antecedents de trombosi, especialment si són positius als tres anticossos antifosfolípids.

Llegeix i descarrega la nota de la AEMPS

04/06/2019
20/05/2019

Restriccions provisionals de l'Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios sobre Tofacitinib (Xeljanz)

Restriccions provisionals de l´Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios sobre Tofacitinib (Xeljanz)
Es contradiu l'ús de 10mg 2 vegades al dia en pacients amb alt risc d'embòlia pulmonar

Les dades d'un assaig han mostrat un augment del risc d'embòlia pulmonar i mortalitat global en pacients de 50 anys o majors amb artritis reumatoide  i un factor de risc cardiovascular, tractats amb tofacitinib 10mg dues vegades al dia. Per això, s'ha iniciat una revisió del balanç benefici-risc en les seves indicacions autoritzades.

Llegeix i descarrega la nota completa AQUÍ

09/05/2019
23/04/2019

Document del Comitè Assessor de Vacunes de les Illes Balears sobre la vacunació de rubèola en població adulta

Document del Comitè Assessor de Vacunes de les Illes Balears sobre la vacunació de rubèola en població adulta
L'informe, publicat a l'abril de 2019, analitza la situació segons els resultats dels darrers anys i detalla indicacions, recomanacions i resposta immunitària de la població

Accedeix a l'informe fent clic AQUÍ.

17/04/2019
12/04/2019

Alerta de l'Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios sobre Alemtuzumab (Lembrada)

Alerta de l´Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios sobre Alemtuzumab (Lembrada)
Restriccions d'ús provisionals per motius de seguretat

A causa de l'aparició de casos greus de reaccions adverses cardiovasculars i de mecanisme immunològic relacionades amb l'ús d'aquest medicament, s'ha iniciat una revisió del balanç benefici-risc en les seves indicacions autoritzades.

Com a mesura temporal mestrestant, s'ha restringit la medicació i es recomana als professionals sanitaris monitorar la perfusió del medicament, abans i durant tot el tractament.

Llegeix i descàrrega l'avís AQUÍ

17/04/2019
10/04/2019

Alerta de l'Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios sobre la publicació d'informació de casos de sospites de reaccions adverses a medicaments

Alerta de l´Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios sobre la publicació d´informació de casos de sospites de reaccions adverses a medicaments
Informació per a professionals i demés ciutadans

L'AEMPS publica a la seva pàgina web informació sobre aquests casos registrats a la base de dades espanyola de sospites de reaccions adverses a medicaments (FEDRA) des de 1983. L'actualització de les dades es farà trimestralment.

Llegeix i descarrega l'alerta AQUÍ.

05/04/2019
28/03/2019

Alerta de l'Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) sobre les solucions de hidroxietil-Midó (HEA)

Alerta de l´Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) sobre les solucions de hidroxietil-Midó (HEA)
El proper 16 d'abril s'inicia el programa d'accés controlat

A partir d'aquesta data, el subministrament d'aquests medicaments es realitzarà únicament als hospitals i centres sanitaris validats i només podran ser prescrits per metges que hagin realitzat una sessió formativa online.

Llegeix la nota de l'AEMPS completa AQUÍ.

 

28/03/2019
26/03/2019

Alerta de l'Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios

Alerta de l´Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Ús de Elvitegravir / Cobicistat durant l'embaràs: risc de fracàs terapèutic i transmissió de la infecció VIH de mare a fill

Un estudi realitzat en dones embarassades ha mostrat una menor exposició a elvitegravir i a cobicistat durant el segon i tercer trimestre en comparació amb el període postpart. Això podria provocar fracàs virològic i major risc de transmissió de la infecció per VIH al fill.

Es recomana: 

 • No iniciar el tractament amb aquests dos medicaments durant l'embaràs.
 • Canviar a un tractament alternatiu en cas d'embaràs

Més informació al document d'avís adjunt.

22/03/2019
22/03/2019

Alerta de l'Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios

Alerta de l´Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Vitamina D: Casos greus d'hipercalcèmia per sobredosificació en pacients adults i en pediatria

La AEMPS recorda als prescriptors:

 • Seleccionar per a cada situació la presentació del medicament adecuada, assegurant-se de que a la recepta quedin anotades amb claretat la dosi per presa i la freqüència d'administració.
 • Explicar als pacients/pares la pauta d'administració i els símptomes derivats de la sobredosi de vitamina D.

Descarrega el document d'alerta de la AEMPS fent clic AQUÍ.

14/02/2019
06/02/2019

Alerta de seguretat de l'AEMPS sobre carbimazol i tiamazol

Alerta de seguretat de l´AEMPS sobre carbimazol i tiamazol
S'han observat alguns casos de pancreatitis aguda associada a l'ús d'aquests dos fàrmacs

Aquests medicaments són antitiroïdals. L'alerta de l'Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ens indica:

 • En cas de pancreatitis, és necessari suspendre el tractament i no tornar a tractar al pacient amb aquests medicaments. 
 • A més, cal evitar en la messura possible l'ús de carbimazol i tiamazol durant l'embaràs. En cas de ser imprescindible, es recomana utilitzar la dosi mínima efectiva i dur a terme una estreta vigilància materna, fetal i neonatal.
 • S'ha d'advertir a les dones amb capacitat de gestació la necessitat d'utilitzar mètodes anticonceptius durant tot el tractament.

Per a més informació, llegeix la nota de l'AEMPS fent clic AQUÍ.

18/12/2018
12/12/2018

Actualització de les dades de SIDA i VIH a Balears a juny de 2018

Actualització de les dades de SIDA i VIH a Balears a juny de 2018
Continua la tendència global descendent de la incidència, encara que en 2017 van augmentar els casos respecte a l'any anterior

En els dotze mesos anteriors a l'informe s'han incorporat 37 nous casos. Per illes, Mallorca acumula 2196 casos, les Pitiüses 368 i Menorca, 135. El 78% dels contagiats són homes.

Accedeix a l'informe fent clic AQUÍ

12/12/2018
03/12/2018

Informació de l'Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) sobre les garanties dels productes sanitaris

Informació de l´Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) sobre les garanties dels productes sanitaris
El document analitza els diferents sistemes de vigilància de les garanties sanitàries a España

Llegeix en detall l'informe AQUÍ

07/11/2018
31/10/2018

Alerta de seguretat sobre Metamizol i risc d'agranulocitosi

Alerta de seguretat sobre Metamizol i risc d´agranulocitosi
Aquest analgèsic i antipirètic es comercialitza a España des de fa més de 50 anys amb diferents noms comercials com, per exemple, Nolotil

Després de la revisió dels casos notificats al Sistema Español de Farmacovigilancia, la AEMPS recorda que els medicaments que contenen metamizol estan subjectes a prescripció i recomana la seva utilització només per tractaments de corta durada o, en el cas de que siguin perllongats, serà convenient realitzar controls hematològics periòdics.

Consulta la nota original de l'Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), fent clic AQUÍ.

11/10/2018
11/10/2018

Alerta de seguretat sobre noves restriccions d'ús per a quinolones i fluoroquinolones d'administració sistèmica

Alerta de seguretat sobre noves restriccions d´ús per a quinolones i fluoroquinolones d´administració sistèmica
Recomanacions del Comitè per a l'Avaluació de Riscos en Farmacolivigilancia europeu (PRAC)

Després de l'avaluació realitzada en el PRAC s'ha conclòs que les reaccions adverses musculoesquelètiques i del sistema nerviós, incapacitants de durada prolongada i potencialment irreversibles, afecten a totes les quinolones i fluoroquinolones, constituint un efecte de clase, per lo qual es recomana als professionals sanitaris: 

 • no utilitzar-los, llevat que altres antibiòtics recomanats no puguin emprar-se. 
 • indicar als pacients que interrompin el tractament en cas que apareguin símptomes relacionats amb les reaccions adverses descrites.
 • tenir present que els pacients d'edat avançada, trasplantats o en tractament.

Llegeix i descarrega l'informe de l'Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios AEMPS

10/10/2018
10/10/2018

Alerta de seguretat (Ref.: NIS 13/18)

Alerta de seguretat (Ref.: NIS 13/18)
Hidroclorotiazida: l'ús continu i perllongat en el temps podria augmentar el risc de càncer cutani no melanocític

La Direcció General de Planificació, Avaluació i Farmàcia li notifica una nova alerta de seguretat.

Adjuntem documents:

11/10/2018
02/10/2018

Actualització de dades de Tuberculosi a les Illes Balears

Actualització de dades de Tuberculosi a les Illes Balears
L'informe inclou les dades comptabilitzades fins al 4 de setembre

Al 2018 ha hagut un total de 61 casos de tuberculosi al territori balear. 

Clica AQUÍ per accedir a l'informe.

26/09/2018
26/09/2018

Informe d'interrupcions voluntàries d'embaràs el 2017 a les Illes Balears

Informe d´interrupcions voluntàries d´embaràs el 2017 a les Illes Balears
Inclou informació sobre IVE realitzades en centres de Balears i sobre IVE realitzades a dones amb residència a Balears.

Accedeix a l'informe fent clic AQUÍ

twitertwiter facebookfacebook

INFERMERIABALEAR utilitza cookies pròpies o de tercers per millorar els nostres serveis i facilitar-li la navegació en el nostre lloc web. La continuïtat en la navegació per aquest lloc web implicarà el consentiment de l'usuari per a la seva recollida i tractament d'acord amb l'anterior.

Más informaciónX Cerrar