Col·legi Oficial d'Infermeria de les Illes Balears

 > PROFESSIÓ

Associacions, societats científiques i societats professionals

17/11/2016
31/12/2017

Procediment per crear una associació o societat científica, la seva inscripció en el registre de la CAIB

Procediment per crear una associació o societat científica, la seva inscripció en el registre de la CAIB
Més informació

PROCEDIMENT PER CREAR UNA ASSOCIACIÓ O SOCIETAT CIENTÍFICA I LA SEVA INSCRIPCIÓ A LA CAIB

Per crear una associació o societat científica cal comptar amb els següents documents:

-Acta Fundacional.

-Estatuts.

Al web del Registre d'Associacions de la CAIB es pot trobar el model de cada document. Aquest és el link

Un cop està creada l'associació, cal presentar aquests dos documents, juntament amb una sol·licitud que també es pot descarregar del link anterior al REGISTRE D'ASSOCIACIONS DE LA CAIB (Depén de la Conselleria de Presidència - Plaça de la Drassana, 4, de Palma).

Es paga una taxa d'aproximadament 50 €.

Després de la inscripció, s'han de comprar 3 llibres que són obligatoris per a qualsevol associació: llibre d'actes, llibre de comptes i llibre registre de socis. Aquests llibres es venen en papereries i s'han de segellar al Registre Mercantil abans de començar a utilitzar-los. És imprescindible tenir els tres llibres, ja que recullen el funcionament diari de l'associació.

Després cal anar a l'Agència Tributària a demanar el CIF.

 

 

23/02/2017
30/12/2017

Procediment d'inscripció de societats professionals al COIBA

Procediment d´inscripció de societats professionals al COIBA
Més informació

PROCEDIMENT D'INSCRIPCIÓ D'ASSOCIACIONS O SOCIETATS CIENTÍFIQUES AL COIBA

La Llei de Col·legis Professionals (llei 2/2007 de 15 de març) diu en el seu art. 8 (SIC):

4. La societat s'inscriurà igualment en el Registre de Societats Professionals del Col·legi Professional que correspongui al seu domicili, als efectes de la seva incorporació al mateix i que aquest pugui exercir sobre aquella les competències que li atorga l'ordenament jurídic sobre els professionals col·legiats .

La inscripció contindrà els extrems assenyalats en l'apartat 2 d'aquest article.Qualsevol canvi de socis i administradors i qualsevol modificació del contracte social seran igualment objecte d'inscripció al Registre de Societats Professionals.

El Registrador Mercantil ha de comunicar d'ofici al Registre de Societats Professionals la pràctica de les inscripcions, amb la finalitat que consti al Col·legi l'existència d'aquesta societat i que es procedeixi a recollir aquests extrems en el citat Registre Professional.

PER TANT:

Qualsevol societat professional s'ha d'inscriure al 'LLIBRE DE REGISTRE DE SOCIETATS PROFESSIONALS'.

La fitxa de cada societat ha de contenir les dades mínimes:

a) Denominació o raó social i domicili de la societat.

b) Data i identificació de l'escriptura pública de constitució i notari autoritzant; i durada de la societat si s'hagués constituït per temps determinat.

c) L'activitat o activitats professionals que constitueixin l'objecte social.

d) Identificació dels socis professionals i no professionals i, en relació amb aquells, número de col·legiat i Col·legi Professional de pertinença.

e) Identificació de les persones que s'encarreguin de l'administració i representació, expressant la condició de soci professional o no de cadascuna d'elles.

Seguit a cada fitxa s'unirà en una carpeta transparent la documentació a l'empara de la qual s'ha ordenat la inscripció de la societat.

Qualsevol canvi de socis i administradors, així com qualsevol modificació del contracte social, que sigui notificada -bé pel Registre Mercantil de Balears, bé pels propis socis- han de constar en escriptura pública i seran igualment objecte d'inscripció en llibre de registre de societats professionals i s'afegirà a la fitxa de la societat.

19/04/2017
24/04/2017

Neix ABEEP, l'Associació Balear d'Infermers Especialistes en Pediatria

Neix ABEEP, l´Associació Balear d´Infermers Especialistes en Pediatria
Carta de la seva presidenta, Mª Ángeles Martínez Teruel, convidant a la participació a la primera Assemblea d'ABEEP, que tindrà lloc el dilluns 24 d'abril, a les 17h al COIBA

Un grup d'infermeres especialistes en Pediatria ha constituït l'Associació Balear d’infermers especialistes en Pediatria (ABEEP) amb el propòsit de fomentar i defensar, dins del seu àmbit, tot allò relacionat amb la Infermeria Pediàtrica, en els seus aspectes deontològics, ètic- legals, de dignitat i de prestigi tècnic, cultural, científic i de recerca.

ABEEP ja està registrada a la Conselleria de Presidència del Govern dels Illes Balears. Celebrarà la seva primera Assemblea General el proper dilluns 24 d'abril, a les 17 hores al Col·legi Oficial d'Infermeria de les Illes Balears (COIBA), C / Almirall Gravina, 1. Palma. En aquesta reunió s'explicaran els objectius i es presentarà l'associació.

Per a més informació, veure la carta adjunta de la seva presidenta, Mª Ángeles Martínez Teruel, convidant a la participació en aquesta assemblea i explicant l'ordre del dia de la mateixa. Web: www.abeep.es

Les infermeres i infermers especialistes que encara no estiguin inscrits en el Registre d'Especialistes del COIBA, ho poden fer el mateix dilluns, aportant la documentació acreditativa.

14/12/2016
14/12/2016

Neix ABITENA, l'Associació balear d'infermeres de teràpies naturals

Neix ABITENA, l´Associació balear d´infermeres de teràpies naturals
Promourà i organitzarà activitats informatives específiques d'interès per a les infermeres i infermers de Balears

Un grup d'infermeres de les Illes Balears ha fundat l'Associació Balear d’Infermeres de Teràpies Naturals (ABITENA), per tal de proporcionar a les infermeres recursos i coneixements per poder ajudar a les persones a complementar les cures tradicionals amb altres teràpies naturals.

Els objectius de ABITENA inclouen difondre entre els seus associats els coneixements més avançats i actualitzats en teràpies complementàries. També organitzarà esdeveniments, xerrades, tallers i reunions professionals i oferirà als seus associats assessorament professional per a la utilització d'aquestes teràpies complementàries en les cures infermeres. Igualment, pretén realitzar activitats en col·laboració amb altres associacions o entitats.

Sense ànim de lucre, ABITENA està oberta a tots els professionals d'Infermeria que desenvolupin o pretenguin desenvolupar per compte propi activitats professionals relacionades amb les teràpies naturals. Cada vegada hi ha més demanda de la població cap a aquest tipus de teràpies naturals, que ja estan incloses en la cartera de serveis sanitaris d'alguns països europeus.

L'ús de les teràpies alternatives i complementàries s'ha anat estenent pel món des de les dècades dels 70 i els 80, alhora que va començar a canviar la concepció de salut i de malaltia, cap a un enfocament més holístic que té en compte a la persona en totes les seves dimensions i experiències. Aquest paradigma holístic va ser recollit igualment per l'Organització Mundial de la Salut, que ha recomanat un desenvolupament harmònic i científic de les teràpies complementàries i mesures per a la seva regulació i control.

"L'objectiu de les cures infermeres no és la malaltia sinó la vida, tenint en compte totes les seves dimensions físiques, psicològiques, socials i espirituals, com un ésser únic, indivisible, des d'una perspectiva humanista completa. Per a això, són molt útils les teràpies naturals ", explica Lourdes Alcalá, presidenta de ABITENA.

Des de l'any 2005, les infermeres espanyoles compten amb una assegurança de responsabilitat civil per a l'exercici de les teràpies naturals, que poden anar des de l’Acupuntura o Reflexologia podal a Sofrologia, Massatge terapèutic o Tècnica metamòrfica, passant per Drenatge limfàtic, Fitoteràpia o Mindfulness.

Aquesta associació, que ja es troba inscrita en el Registre d'Associacions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, té previst organitzar en 2017 la II Jornada Balear de Teràpies Naturals i Complementàries.

Els infermers i infermeres que es vulguin sumar a aquesta associació, es poden posar en contacte amb la seva presidenta, Lourdes Alcalá, en el telèfon 619877413.

13/12/2016
13/12/2016

ABIGG

ABIGG
Associació Balear d'Infermeria Geriàtrica i Gerontològica
22/03/2016
21/03/2016

ABIC

ABIC
Associació Balear d'Infermeria Comunitària
twitertwiter facebookfacebook

INFERMERIABALEAR utilitza cookies pròpies o de tercers per millorar els nostres serveis i facilitar-li la navegació en el nostre lloc web. La continuïtat en la navegació per aquest lloc web implicarà el consentiment de l'usuari per a la seva recollida i tractament d'acord amb l'anterior.

Más informaciónX Cerrar