Col·legi Oficial d'Infermeria de les Illes Balears

 > PROFESSIÓ

Associacions, societats científiques i societats professionals

17/11/2016
31/12/2017

Procediment per crear una associació o societat científica, la seva inscripció en el registre de la CAIB

Procediment per crear una associació o societat científica, la seva inscripció en el registre de la CAIB
Més informació

PROCEDIMENT PER CREAR UNA ASSOCIACIÓ O SOCIETAT CIENTÍFICA I LA SEVA INSCRIPCIÓ A LA CAIB

Per crear una associació o societat científica cal comptar amb els següents documents:

-Acta Fundacional.

-Estatuts.

Al web del Registre d'Associacions de la CAIB es pot trobar el model de cada document. Aquest és el link

Un cop està creada l'associació, cal presentar aquests dos documents, juntament amb una sol·licitud que també es pot descarregar del link anterior al REGISTRE D'ASSOCIACIONS DE LA CAIB (Depén de la Conselleria de Presidència - Plaça de la Drassana, 4, de Palma).

Es paga una taxa d'aproximadament 50 €.

Després de la inscripció, s'han de comprar 3 llibres que són obligatoris per a qualsevol associació: llibre d'actes, llibre de comptes i llibre registre de socis. Aquests llibres es venen en papereries i s'han de segellar al Registre Mercantil abans de començar a utilitzar-los. És imprescindible tenir els tres llibres, ja que recullen el funcionament diari de l'associació.

Després cal anar a l'Agència Tributària a demanar el CIF.

 

 

23/02/2017
30/12/2017

Procediment d'inscripció de societats professionals al COIBA

Procediment d´inscripció de societats professionals al COIBA
Més informació

PROCEDIMENT D'INSCRIPCIÓ D'ASSOCIACIONS O SOCIETATS CIENTÍFIQUES AL COIBA

La Llei de Col·legis Professionals (llei 2/2007 de 15 de març) diu en el seu art. 8 (SIC):

4. La societat s'inscriurà igualment en el Registre de Societats Professionals del Col·legi Professional que correspongui al seu domicili, als efectes de la seva incorporació al mateix i que aquest pugui exercir sobre aquella les competències que li atorga l'ordenament jurídic sobre els professionals col·legiats .

La inscripció contindrà els extrems assenyalats en l'apartat 2 d'aquest article.Qualsevol canvi de socis i administradors i qualsevol modificació del contracte social seran igualment objecte d'inscripció al Registre de Societats Professionals.

El Registrador Mercantil ha de comunicar d'ofici al Registre de Societats Professionals la pràctica de les inscripcions, amb la finalitat que consti al Col·legi l'existència d'aquesta societat i que es procedeixi a recollir aquests extrems en el citat Registre Professional.

PER TANT:

Qualsevol societat professional s'ha d'inscriure al 'LLIBRE DE REGISTRE DE SOCIETATS PROFESSIONALS'.

La fitxa de cada societat ha de contenir les dades mínimes:

a) Denominació o raó social i domicili de la societat.

b) Data i identificació de l'escriptura pública de constitució i notari autoritzant; i durada de la societat si s'hagués constituït per temps determinat.

c) L'activitat o activitats professionals que constitueixin l'objecte social.

d) Identificació dels socis professionals i no professionals i, en relació amb aquells, número de col·legiat i Col·legi Professional de pertinença.

e) Identificació de les persones que s'encarreguin de l'administració i representació, expressant la condició de soci professional o no de cadascuna d'elles.

Seguit a cada fitxa s'unirà en una carpeta transparent la documentació a l'empara de la qual s'ha ordenat la inscripció de la societat.

Qualsevol canvi de socis i administradors, així com qualsevol modificació del contracte social, que sigui notificada -bé pel Registre Mercantil de Balears, bé pels propis socis- han de constar en escriptura pública i seran igualment objecte d'inscripció en llibre de registre de societats professionals i s'afegirà a la fitxa de la societat.

19/04/2017
24/04/2017

Neix ABEEP, l'Associació Balear d'Infermers Especialistes en Pediatria

Neix ABEEP, l´Associació Balear d´Infermers Especialistes en Pediatria
Carta de la seva presidenta, Mª Ángeles Martínez Teruel, convidant a la participació a la primera Assemblea d'ABEEP, que tindrà lloc el dilluns 24 d'abril, a les 17h al COIBA

Un grup d'infermeres especialistes en Pediatria ha constituït l'Associació Balear d’infermers especialistes en Pediatria (ABEEP) amb el propòsit de fomentar i defensar, dins del seu àmbit, tot allò relacionat amb la Infermeria Pediàtrica, en els seus aspectes deontològics, ètic- legals, de dignitat i de prestigi tècnic, cultural, científic i de recerca.

ABEEP ja està registrada a la Conselleria de Presidència del Govern dels Illes Balears. Celebrarà la seva primera Assemblea General el proper dilluns 24 d'abril, a les 17 hores al Col·legi Oficial d'Infermeria de les Illes Balears (COIBA), C / Almirall Gravina, 1. Palma. En aquesta reunió s'explicaran els objectius i es presentarà l'associació.

Per a més informació, veure la carta adjunta de la seva presidenta, Mª Ángeles Martínez Teruel, convidant a la participació en aquesta assemblea i explicant l'ordre del dia de la mateixa. Web: www.abeep.es

Les infermeres i infermers especialistes que encara no estiguin inscrits en el Registre d'Especialistes del COIBA, ho poden fer el mateix dilluns, aportant la documentació acreditativa.

13/12/2016
13/12/2016

ABIGG

ABIGG
Associació Balear d'Infermeria Geriàtrica i Gerontològica
22/03/2016
21/03/2016

ABIC

ABIC
Associació Balear d'Infermeria Comunitària
twitertwiter facebookfacebook

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a realitzar l'anàlisi de navegació dels usuaris i millorar els nostres serveis. Si contínues navegant, considerem que acceptes el seu ús. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències AQUÍ.

Más informaciónX Cerrar