Col·legi Oficial d'Infermeria de les Illes Balears

 > PROFESSIÓ
 > Comissions i Grups de Treball

Formació

  • És un instrument necessari perquè les infermeres puguin assolir l’excel·lència en la seva pràctica professional.
  • La formació continuada contribueix a millorar la qualitat de l’atenció permetent que les infermeres actualitzin els seus coneixements i siguin competents en front als nous reptes professionals. També ajuda a vincular a les infermeres amb el seu col·legi professional i a donar-li sentit a la col·legiació.
  • La línia de formació ha de treballar en col·laboració amb les distintes vocalies. El Pla de Formació ha d’estar basat en les necessitats detectades i expressades per cadascun dels vocals de cada àrea i pels propis col·legiats mitjançant l’enquesta de necessitats formatives.
  • Potenciar la formació i la investigació per al desenvolupament professional.

Responsable de Formació
La persona responsable de formació coneixerà les necessitats formatives que li facin arribar els vocals de cada àrea; valorarà els cursos que es poden oferir en funció de les línies de treball del Coiba i dels pressupostos; establirà prioritats, valorarà oportunitats docents a baix cost, finançats per marques comercials, sempre i quan no comprometin al Coiba ni perjudiquin la pràctica basada en l’evidència.    


Membres de la Comissió de Formació

Responsable de Formació: Francisco Ferrer Cruz (Vocal II del Coiba)

Araceli Navas Casillas (Vocal III -comares- del Coiba)

Milagros Figueroa Cézar (Suplent III del Coiba)

Eva Mª. Moreno Collado (Vicepresidenta I de la Junta Insular d'Eivissa i Formentera)

Gestió Administrativa de l'Àrea de Formació: Cristina Pascual Covas

No se han encontrado resultados
twitertwiter facebookfacebook

INFERMERIABALEAR utilitza cookies pròpies o de tercers per millorar els nostres serveis i facilitar-li la navegació en el nostre lloc web. La continuïtat en la navegació per aquest lloc web implicarà el consentiment de l'usuari per a la seva recollida i tractament d'acord amb l'anterior.

Más informaciónX Cerrar