Col·legi Oficial d'Infermeria de les Illes Balears

 > SERVEIS COL·LEGIALS
 > Altes col·legials

Alta trasllat

(Prèviament haurà de sol-licitar el trasllat d"expedient a la província on estava col-legiat i confirmar que el Coiba ja ho ha rebut)
Es pot fer de dues maneres:

Presencial:

S'ha d'aportar la següent documentació:

  • Original i fotocòpia de D.N.I. per a la seva compulsa.
  • 2 fotografies originals grandària carnet.
  • Dades bancàries: (IBAN (ES+**) + 20 dígits). (La quota col·legial anual ascendeix a 196,80€. Es carregarà trimestralment en quotes col·legials, que ascendeixen a 49,20€, en el núm. de compte facilitat).

Via on-line:

La col·legiació no es farà efectiva fins que el Coiba li confirmi via correu electrònic.
Instruccions:

  1. Emplenar tots els camps del formulari. Els que duen un asterisc són camps obligatoris.
  2. Adjuntar els següents annexes: fotografia grandària carnet, fitxa d'inscripció, full de protecció de dades, declaració jurada i ordre bancària signats, en el cas de que tengui signatura digital. Per accedir a l'ordre bancària, ha d'anar primer al formulari.
  3. Enviar per correu postal certificat còpia D.N.I. compulsada degudament (veure tràmits alta), així com originals de la fitxa d'inscripció, el full de protecció de dades, la declaració jurada i l'ordre bancària signats, en el cas de no tenir signatura digital.

Documentació


Declaració jurada

Fitxa d"inscripció

Protecció de dades

No se han encontrado resultados
twitertwiter facebookfacebook

INFERMERIABALEAR utilitza cookies pròpies o de tercers per millorar els nostres serveis i facilitar-li la navegació en el nostre lloc web. La continuïtat en la navegació per aquest lloc web implicarà el consentiment de l'usuari per a la seva recollida i tractament d'acord amb l'anterior.

Más informaciónX Cerrar