Col·legi Oficial d'Infermeria de les Illes Balears

 > SERVEIS COL·LEGIALS
 > Treball

Borsa de Treball

06/05/2021
06/05/2021

BORSA ÚNICA IBSALUT: Publicada la llista PROVISIONAL de puntuació de mèrits de la borsa única, per a la categoria d'Infermera/Infermer Especialista en Salut Mental

BORSA ÚNICA IBSALUT: Publicada la llista PROVISIONAL de puntuació de mèrits de la borsa única, per a la categoria d´Infermera/Infermer Especialista en Salut Mental
Presentació d'al·legacions: del 7 al 20 de maig de 2021

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es publiquen la llista provisional de puntuacions de l'actualització de la bossa única per a seleccionar personal estatutari temporal del Servei de Salut de la categoria infermer / infermera especialista en salut mental i la llista provisional de persones excloses del concurs de mèrits per a constituir la bossa única d'aquesta categoria

Consultar Resolució

Termini de presentació d'al·legacions: del 7 al 20 de maig de 2021, tots dos inclosos

Descàrrega del Model d'Al·legacions

Més informació: IBSALUT

 

06/05/2021
05/05/2021

BORSA ÚNICA IBSALUT: Publicada la llista PROVISIONAL de persones admeses i excloses de l'últim tall, per a la borsa única de la categoria d'Infermera/a d'Urgències d'Atenció Primària

BORSA ÚNICA IBSALUT: Publicada la llista PROVISIONAL de persones admeses i excloses de l´últim tall, per a la borsa única de la categoria d´Infermera/a d´Urgències d´Atenció Primària
Presentació d'al·legacions: del 6 al 19 de maig de 2021

Resolució del director general del Servei de Salut dels llles Balears per la qual s'aproven i es publiquen les llistes provisionals d'admesos i exclosos del nou tall d'actualització de la bossa única per a seleccionar personal estatutari temporal del Servei de Salut de la categoria d'infermer/infermera d'urgències d'atenció primària


Consultar Resolució

Termini de presentació d'al·legacions: del 6 al 19 de maig de 2021, tots dos inclosos

Descàrrega del Model d'Al·legacions

Més informació: IBSALUT

 

27/06/2019
09/04/2021

BORSA ÚNICA IBSALUT-Nova data de tall per a la categoria d'Infermer/Infermera d'Urgències d'Atenció Primària i desestiment

BORSA ÚNICA IBSALUT-Nova data de tall per a la categoria d´Infermer/Infermera d´Urgències d´Atenció Primària i desestiment
Nova data de tall: 29-04-2021

IBSALUT: Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, de 07 d'abril de 2021, per la qual es realitza un nou tall en la bossa única de la categoria d'infermer/infermera d'urgències d'atenció primària i es desisteix del procés de valoració de mèrits dels candidats d'aquesta categoria iniciat anteriorment

-Consultar RESOLUCIÓ

-Més informació: IBSALUT

-Contacte Borsa Única:  Carrer Sabaters 21 -Polígon Son Castelló de Palma -Tel. 971.70.44.22

19/02/2021
19/02/2021

BORSA ÚNICA IBSALUT: Publicat llistat DEFINITIU de persones admeses i excloses de l'últim tall per a la borsa única de la categoria de COMARE

BORSA ÚNICA IBSALUT: Publicat llistat DEFINITIU de persones admeses i excloses de l´últim tall per a la borsa única de la categoria de COMARE
Lliurament de documentació: del 22 de febrer al 8 de març de 2021

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es publiquen les llistes definitives de persones candidates i de persones excloses, així com la llista de puntuacions de mèrits segons l'autovaloració d'aquelles, corresponents a Ia convocatòria del concurs de mèrits per constituir les borses generals per la selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de la categoria d'infermer/infermera obstetricoginecòlogic/a (COMARE)

ConsultarRESOLUCIÓ

Període de presentació de documentació: del 22 de febrer al 8 de març de 2021, tots dos inclosos (10 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de la resolució)

-Persones candidates que han de presentar la documentació: Veure LLISTA

-Consultar normes per a la presentació de documents: NORMES

-Descarregar model de sol·licitud presentació de documentació: SOL·LICITUD

Més informació: BORSA ÚNICA COMARE

19/02/2021
19/02/2021

Borsa Única Ibsalut: Publicat llistat DEFINITIU de persones admeses i excloses de l'últim tall per a la borsa única de la categoria d'Infermera/o de SALUT MENTAL

Borsa Única Ibsalut: Publicat llistat DEFINITIU de persones admeses i excloses de l´últim tall per a la borsa única de la categoria d´Infermera/o de SALUT MENTAL
Lliurament de documentació: del 22 de febrer al 8 de març de 2021

Resolució del director general del Servei de Salut dels Illes Balears per la qual es publiquen les llistes definitives de persones candidates i de persones excloses, així com la llista de puntuacions de mèrits segons l'autovaloració d'aquelles, corresponents a la convocatòria del concurs de mèrits per a constituir les borses generals per a seleccionar personal estatutari temporal del Servei de Salut de la categoria d'infermer/infermera especialista en salut mental.


ConsultarRESOLUCIÓ


Període de presentació de documentació: del 22 de febrer al 8 de març de 2021, tots dos inclosos (10 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de la resolució)

-Persones candidates que han de presentar la documentació: Veure LLISTA

-Consultar normes per a la presentació de documents: NORMES

-Descarregar model de sol·licitud presentació de documentació: SOL·LICITUD

-Més informació: BORSA ÚNICA S. MENTAL IBSALUT

19/01/2021
18/01/2021

BORSA ÚNICA IBSALUT: Publicat llistat PROVISIONAL de persones admeses i excloses de l'últim tall per a la borsa única de la categoria d’Infermera/er de Salut Mental

BORSA ÚNICA IBSALUT: Publicat llistat PROVISIONAL de persones admeses i excloses de l´últim tall per a la borsa única de la categoria d’Infermera/er de Salut Mental
Presentació d'al·legacions: del 19 de gener al 2 de febrer de 2021

Resolució del director general del Servei de Salut dels Illes Balears per la qual s'aproven i es publiquen les llistes provisionals d'admesos i exclosos de la convocatòria del concurs de mèrits per a constituir les borses generals per a la selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de la categoria d'Infermera/er de Salut Mental

ConsultarRESOLUCIÓ

Període de presentació d'al·legacions: del 19 de gener al 2 de febrer de 2021, tots dos inclosos (10 dies hàbils a comptar des del dia següent de la publicació de la resolució)

Descarregar  Model Al·legacions

Més informació: BORSA ÚNICA S.MENTAL IBSALUT

19/01/2021
18/01/2021

BORSA ÚNICA IBSALUT: Publicat llistat PROVISIONAL de persones admeses i excloses de l'últim tall per a la borsa única de la categoria de Comare

BORSA ÚNICA IBSALUT: Publicat llistat PROVISIONAL de persones admeses i excloses de l´últim tall per a la borsa única de la categoria de Comare
Presentació d'al·legacions: del 19 de gener al 2 de febrer de 2021

Resolució del director general del Servei de Salut dels Illes Balears per la qual s'aproven i es publiquen les llistes provisionals d'admesos i exclosos de la convocatòria del concurs de mèrits per a constituir les borses generals per a la selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de la categoria d'infermera obstetricoginecològica (Comare)

ConsultarRESOLUCIÓ

Termini de presentació d'al·legacions: del 19 de gener al 2 de febrer de 2021, tots dos inclosos (10 dies hàbils a comptar des del dia següent de la publicació de la resolució)

Descarregar Model Al·legacions

Més informació:BORSA ÚNICA COMARES IBSALUT

27/11/2020
26/11/2020

BORSA ÚNICA IBSALUT: Publicada data de nou tall de baremació per a les categories d'Infermera Obstètrica-Ginecològica (Comare) i Infermera de Salut Mental

BORSA ÚNICA IBSALUT: Publicada data de nou tall de baremació per a les categories d´Infermera Obstètrica-Ginecològica (Comare) i Infermera de Salut Mental
Data nou tall: 18 de desembre de 2020

La inscripció de nous candidats i d'actualització de mèrits es realitzarà per via telemàtica. La presentació de mèrits es realitzarà de manera presencial en el registre, una vegada es publiqui la llista definitiva d'admesos i exclosos.

Fins al 18 de desembre 2020 es podran realitzar noves inscripcions, així com l'actualització de mèrits.

 

-SALUT MENTAL: Consultar Resolució – Més informació en: IBSALUT-Salut Mental

-COMARES: Consultar Resolució – Més informació en: IBSALUT-Comares
 

01/10/2020
29/09/2020

Procés selectiu de caràcter urgent per a la constitució de LLISTA SUPLETÒRIA de la categoria: Infermera Especialista en Infermeria de Salut Mental (Illes Canàries)

Procés selectiu de caràcter urgent per a la constitució de LLISTA SUPLETÒRIA de la categoria: Infermera Especialista en Infermeria de Salut Mental (Illes Canàries)
Termini de presentació de sol·licituds: del 29 de setembre al 10 d'octubre de 2020

La Direcció Gerència del Complex Hospitalari Universitari de Canàries convoca el procés selectiu de caràcter urgent per a la constitució d'una LLISTA SUPLETÒRIA de la categoria: Infermera Especialista en Infermeria de Salut Mental

• Termini de presentació de sol·licituds (30 dies hàbils en Seu electrònica): del 29 de setembre al 10 d'octubre de 2020, tots dos inclusivament.

Requisit de titulació: Títol d'Infermera Especialista en Salut Mental o títol equivalent, reconegut pel Ministeri competent en matèria d'Educació.

Més informació: VEURE

14/08/2020
14/08/2020

Borsa única IBSALUT - Infermeres d'Urgències d'Atenció Primària

Borsa única IBSALUT - Infermeres d´Urgències d´Atenció Primària
S'estableix un termini de 10 dies hàbils per a presentar reclamacions, des del 17 fins al 28 d'agost, tots dos inclosos.

Publicada resolució i llistats provisionals baremats, data de tall: 25 de juny 2019.

S'estableix un termini de 10 dies habils per presentar reclamacions, des del 17 fins al 28 d'agost, tot dos inclosos. 

La reclamació es pot presentar a qualsevol registre oficial de les gerències territorials, o bé, a la unitat de borsa única, situada al Polígon Son Castelló (C/ Gremi Sabaters, 21, de Palma)

S'adjunta llistat i model per a reclamar.


Informacions anteriors sobre aquest mateix procés: 

04/06/2020 - Publicada nova llista DEFINITIVA d'admesos i exclosos, correcció d'errades de la resolució publicada el 13 de gener de 2020. 

13/01/2020 - Publicada llista DEFINITIVA d'admesos i exclosos. 

15/01/2020
26/05/2020

Borsa Única IBSALUT: Categoria Infermer/Infermera. Publicada llista DEFINITIVA de la puntuació dels mèrits presentats

Borsa Única IBSALUT: Categoria Infermer/Infermera. Publicada llista DEFINITIVA de la puntuació dels mèrits presentats
Termini presentació recurs de reposició: 1 mes, a comptar des de l'endemà de la publicació de l'acord

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es publica la llista definitiva amb la puntuació de les persones candidates de l'actualització de la bossa única per a seleccionar personal estatutari temporal del Servei de Salut de la categoria d'infermer/infermera.

-Consultar resolució i llista: VEURE

-MODEL recurs reposició: 1 mes, a comptar des de l'endemà de la publicació de l'acord en la web de IBSALUT (publicat el 26-05-2020)

-----------------------------------

-Publicada també Llista Subsidiària el 26-05-2020 (La llista subsidiària inclou a les persones candidates inscrites després de l'últim tall de la bossa ordinària; això és a partir del 18 de juliol de 2019. En la llista subsidiària, les persones candidates es baremen únicament en funció de la nota del seu expedient acadèmic, segons es va aprovar en la Taula Sectorial de Sanitat)

22/08/2018
09/10/2018

Preguntes freqüents sobre Bolsa Única de l'IBSalut

Preguntes freqüents sobre Bolsa Única de l´IBSalut

Adjuntam preguntes freqüents vàries sobre la inscripció a la Bolsa Única de feina de l'IBSalut. Descarregui document adjunt

twitertwiter facebookfacebook

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a realitzar l'anàlisi de navegació dels usuaris i millorar els nostres serveis. Si contínues navegant, considerem que acceptes el seu ús. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències AQUÍ.

Más informaciónX Cerrar