Col·legi Oficial d'Infermeria de les Illes Balears

 > SERVEIS COL·LEGIALS
 > Treball

Borsa de Treball

07/07/2021
06/07/2021

BORSA ÚNICA IBSALUT: Publicades llistes SUBSIDIÀRIES per a les categories d'Infermera de Salut Mental i Comares

BORSA ÚNICA IBSALUT: Publicades llistes SUBSIDIÀRIES per a les categories d´Infermera de Salut Mental i Comares
Llistes publicades el 6 de juliol de 2021

En relació a la borsa única  del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT), s'ha publicat una llista subsidiària per a les categories d'Infermera/o Obstetricoginecològica/o (Comare) i d'Infermera en Salut Mental, seguint el criteri de prelació de la nota de l'expedient acadèmic. En cas d'empat el criteri que es té en compte és, en primer lloc, el compliment del requisit del català i, a continuació, l'ordre alfabètic determinat per sorteig públic (lletra A) del primer cognom del candidat

-Veure Llista INFERMERA SALUT MENTAL

-Veure Llista COMARES


Més informació:  IBSALUT   https://www.ibsalut.es/professionals/recursos-humans/treballa-amb-nosaltres/borsa-unica

19/01/2021
02/06/2021

BORSA ÚNICA IBSALUT: Publicada llista DEFINITIVA de la puntuació de mèrits de la categoria de Comare

BORSA ÚNICA IBSALUT: Publicada llista DEFINITIVA de la puntuació de mèrits de la categoria de Comare
Resoltes les al·legacions presentades

Resolució del director general del Servei de Salut dels Illes Balears per la qual es publica la llista definitiva amb la puntuació de les persones candidates de l'actualització de la bossa única per a seleccionar personal estatutari personal del Servei de Salut de la categoria d'infermera obstetricoginecológica (Comare) i la llista d'exclosos per no acreditar que compleixen els requisits.

Consultar  RESOLUCIÓ

Contra aquesta resolució -que esgota la via administrativa- es pot interposar un recurs de reposició davant l'òrgan que dicta en el termini d'1 mes, a comptar des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució.

Model d'interposició de recursos: descarregar

Més informació: BORSA ÚNICA COMARES IBSALUT

31/05/2021
31/05/2021

IBSALUT-Crida pública per a contractar infermeres

IBSALUT-Crida pública per a contractar infermeres
Incorporació immediata durant el mes de juny de 2021

El Servei de Salut de les Illes Balears ofereix nomenaments temporals a infermeres i infermers per a prestar serveis a Mallorca, Menorca i Eivissa i així cobrir vacances i substitucions

-Incorporació immediata

Interessats: Enviar un email a bolsaunica@ssib.es per a informar de la seva disponibilitat

En l'assumpte han d'indicar «nomenament infermer/infermera» i en el cos del missatge indicar les dades de contacte: nom i cognoms, número del document d'identitat, número de telèfon i adreça electrònica de contacte. També és convenient que adjuntin el currículum i que indiquin en quina àrea o processos tenen experiència i en quina illa o en quines illes estan disposats a treballar.

Més informació: https://www.ibsalut.es/professionals/recursos-humans/treballa-amb-nosaltres/borsa-unica

27/05/2021
27/05/2021

BORSA ÚNICA IBSALUT: Publicada llista DEFINITIVA de la puntuació dels mèrits presentats en la categoria d'Infermera Especialista en Salut Mental

BORSA ÚNICA IBSALUT: Publicada llista DEFINITIVA de la puntuació dels mèrits presentats en la categoria d´Infermera Especialista en Salut Mental
Termini presentació recurs de reposició: 1 mes, a comptar des de l'endemà de la publicació de l'acord

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es publica la llista definitiva amb la puntuació de les persones candidates de l'actualització de la borsa única per a seleccionar personal estatutari temporal del Servei de Salut de la categoria d'infermer/infermera especialista en salut mental i la llista d'exclosos per no acreditar que compleixen els requisits

Consultar resolució i llista: VEURE

-Interposició de recurs: 1 mes, a comptar des de l'endemà de la publicació de l'acord

-Descarregar MODEL

-Més informació: IBSALUT-Borsa Única Infermera S. Mental

24/05/2021
21/05/2021

BORSA ÚNICA IBSALUT: Publicada llista DEFINITIVA d'aspirants que han de presentar documentació, de la categoria d'Infermera d'Urgències d'Atenció Primària

BORSA ÚNICA IBSALUT: Publicada llista DEFINITIVA d´aspirants que han de presentar documentació, de la categoria d´Infermera d´Urgències d´Atenció Primària
Lliurament de documentació: del 24 de maig al 4 de juny de 2021

Resolució del director general del Servei de Salut dels llles Balears per la qual es publiquen les llistes definitives de persones candidates i de persones excloses, així com la llista informativa de puntuacions de mèrits segons l'autovaloració d'aquelles, corresponents a la convocatòria del concurs de mèrits per a constituir les borses generals per a seleccionar personal estatutari temporal del Servei de Salut de la categoria d'infermera d'urgències d'atenció primària.

-Consultar RESOLUCIÓ

-Consultar LLISTA ASPIRANTS

-Lliurament de documentació (mèrits al·legats en autobarem): del 24 de maig al 4 de juny de 2021, tots dos inclosos.

-Per a més informació i descàrrega del model de lliurament de documentació, accedir aquí:
Infermera Urgències AP-Borsa Única IBSALUT

10/05/2021
07/05/2021

BORSA ÚNICA IBSALUT: Publicada la llista PROVISIONAL de puntuació de mèrits de la borsa única, per a la categoria d'Infermera Obstètrica-Ginecològica (COMARE)

BORSA ÚNICA IBSALUT: Publicada la llista PROVISIONAL de puntuació de mèrits de la borsa única, per a la categoria d´Infermera Obstètrica-Ginecològica (COMARE)
Presentació d’al·legacions: del 10 al 21 de maig de 2021

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es publiquen la llista provisional de puntuacions de l'actualització de la borsa única per a seleccionar personal estatutari temporal del Servei de Salut de la categoria infermera obstètrica-ginecològica (Comare) i la llista provisional de persones excloses del concurs de mèrits per a constituir la borsa única d'aquesta categoria

Consultar Resolució

Termini de presentació d'al·legacions: del 10 al 21 de maig de 2021, tots dos inclosos

Descàrrega del Model d'Al·legacions

Més informació: IBSALUT

06/05/2021
06/05/2021

BORSA ÚNICA IBSALUT: Publicada la llista PROVISIONAL de puntuació de mèrits de la borsa única, per a la categoria d'Infermera/Infermer Especialista en Salut Mental

BORSA ÚNICA IBSALUT: Publicada la llista PROVISIONAL de puntuació de mèrits de la borsa única, per a la categoria d´Infermera/Infermer Especialista en Salut Mental
Presentació d'al·legacions: del 7 al 20 de maig de 2021

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es publiquen la llista provisional de puntuacions de l'actualització de la bossa única per a seleccionar personal estatutari temporal del Servei de Salut de la categoria infermer / infermera especialista en salut mental i la llista provisional de persones excloses del concurs de mèrits per a constituir la bossa única d'aquesta categoria

Consultar Resolució

Termini de presentació d'al·legacions: del 7 al 20 de maig de 2021, tots dos inclosos

Descàrrega del Model d'Al·legacions

Més informació: IBSALUT

 

06/05/2021
05/05/2021

BORSA ÚNICA IBSALUT: Publicada la llista PROVISIONAL de persones admeses i excloses de l'últim tall, per a la borsa única de la categoria d'Infermera/a d'Urgències d'Atenció Primària

BORSA ÚNICA IBSALUT: Publicada la llista PROVISIONAL de persones admeses i excloses de l´últim tall, per a la borsa única de la categoria d´Infermera/a d´Urgències d´Atenció Primària
Presentació d'al·legacions: del 6 al 19 de maig de 2021

Resolució del director general del Servei de Salut dels llles Balears per la qual s'aproven i es publiquen les llistes provisionals d'admesos i exclosos del nou tall d'actualització de la bossa única per a seleccionar personal estatutari temporal del Servei de Salut de la categoria d'infermer/infermera d'urgències d'atenció primària


Consultar Resolució

Termini de presentació d'al·legacions: del 6 al 19 de maig de 2021, tots dos inclosos

Descàrrega del Model d'Al·legacions

Més informació: IBSALUT

 

27/06/2019
09/04/2021

BORSA ÚNICA IBSALUT-Nova data de tall per a la categoria d'Infermer/Infermera d'Urgències d'Atenció Primària i desestiment

BORSA ÚNICA IBSALUT-Nova data de tall per a la categoria d´Infermer/Infermera d´Urgències d´Atenció Primària i desestiment
Nova data de tall: 29-04-2021

IBSALUT: Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, de 07 d'abril de 2021, per la qual es realitza un nou tall en la bossa única de la categoria d'infermer/infermera d'urgències d'atenció primària i es desisteix del procés de valoració de mèrits dels candidats d'aquesta categoria iniciat anteriorment

-Consultar RESOLUCIÓ

-Més informació: IBSALUT

-Contacte Borsa Única:  Carrer Sabaters 21 -Polígon Son Castelló de Palma -Tel. 971.70.44.22

19/02/2021
19/02/2021

BORSA ÚNICA IBSALUT: Publicat llistat DEFINITIU de persones admeses i excloses de l'últim tall per a la borsa única de la categoria de COMARE

BORSA ÚNICA IBSALUT: Publicat llistat DEFINITIU de persones admeses i excloses de l´últim tall per a la borsa única de la categoria de COMARE
Lliurament de documentació: del 22 de febrer al 8 de març de 2021

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es publiquen les llistes definitives de persones candidates i de persones excloses, així com la llista de puntuacions de mèrits segons l'autovaloració d'aquelles, corresponents a Ia convocatòria del concurs de mèrits per constituir les borses generals per la selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de la categoria d'infermer/infermera obstetricoginecòlogic/a (COMARE)

ConsultarRESOLUCIÓ

Període de presentació de documentació: del 22 de febrer al 8 de març de 2021, tots dos inclosos (10 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de la resolució)

-Persones candidates que han de presentar la documentació: Veure LLISTA

-Consultar normes per a la presentació de documents: NORMES

-Descarregar model de sol·licitud presentació de documentació: SOL·LICITUD

Més informació: BORSA ÚNICA COMARE

19/02/2021
19/02/2021

Borsa Única Ibsalut: Publicat llistat DEFINITIU de persones admeses i excloses de l'últim tall per a la borsa única de la categoria d'Infermera/o de SALUT MENTAL

Borsa Única Ibsalut: Publicat llistat DEFINITIU de persones admeses i excloses de l´últim tall per a la borsa única de la categoria d´Infermera/o de SALUT MENTAL
Lliurament de documentació: del 22 de febrer al 8 de març de 2021

Resolució del director general del Servei de Salut dels Illes Balears per la qual es publiquen les llistes definitives de persones candidates i de persones excloses, així com la llista de puntuacions de mèrits segons l'autovaloració d'aquelles, corresponents a la convocatòria del concurs de mèrits per a constituir les borses generals per a seleccionar personal estatutari temporal del Servei de Salut de la categoria d'infermer/infermera especialista en salut mental.


ConsultarRESOLUCIÓ


Període de presentació de documentació: del 22 de febrer al 8 de març de 2021, tots dos inclosos (10 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de la resolució)

-Persones candidates que han de presentar la documentació: Veure LLISTA

-Consultar normes per a la presentació de documents: NORMES

-Descarregar model de sol·licitud presentació de documentació: SOL·LICITUD

-Més informació: BORSA ÚNICA S. MENTAL IBSALUT

22/08/2018
09/10/2018

Preguntes freqüents sobre Bolsa Única de l'IBSalut

Preguntes freqüents sobre Bolsa Única de l´IBSalut

Adjuntam preguntes freqüents vàries sobre la inscripció a la Bolsa Única de feina de l'IBSalut. Descarregui document adjunt

twitertwiter facebookfacebook

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a realitzar l'anàlisi de navegació dels usuaris i millorar els nostres serveis. Si contínues navegant, considerem que acceptes el seu ús. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències AQUÍ.

Más informaciónX Cerrar