Col·legi Oficial d'Infermeria de les Illes Balears

 > SERVEIS COL·LEGIALS
 > Treball

Concursos i oposicions

01/10/2019
30/09/2019

IBSALUT-Publicada llista definitiva d'admesos i exclosos del Concurs de Trasllats de la categoria d'Infermeria Obstètric-Ginecològica (Matrona)

IBSALUT-Publicada llista definitiva d´admesos i exclosos del Concurs de Trasllats de la categoria d´Infermeria Obstètric-Ginecològica (Matrona)
Publicació en el BOIB de 28 de setembre 2019

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 24 de setembre de 2019 per la qual s'aproven les llistes definitives aspirants admesos i exclosos en el concurs de trasllats voluntari per a proveir places bàsiques vacants de la categoria d'infermer/a obstètric/a ginecològic/a dependents del Servei de Salut de les Illes Balears, convocat mitjançant la Resolució d'1 d'agost de 2018 (BOIB núm. 96, de 4 d'agost de 2018)

-Consultar resolucióBOIB

-Més informació:IBSALUT-Trasllats

02/07/2019
01/07/2019

OPE COMARES IBSALUT: Publicades les NOTES definitives de l'examen celebrat el passat 3 de febrer de la categoria d'infermer obstètric-ginecològic/infermera obstètrica-ginecològica

OPE COMARES IBSALUT: Publicades les NOTES definitives de l´examen celebrat el passat 3 de febrer de la categoria d´infermer obstètric-ginecològic/infermera obstètrica-ginecològica
Termini de presentació de Mèrits: 20 dies hàbils, a partir de l'endemà de la publicació de les notes definitives

De conformitat amb la base 9.1 de la convocatòria, les persones que han superat la fase d'oposició han d'acreditar, dins del termini de 20 dies hàbils, a comptar des del següent al de la data de publicació de la llista de persones aprovades en la fase d'oposició, els mèrits que s'indiquen en l'annex 3 de la convocatòria per a la fase de concurs, presentant els documents originals o fotocòpies compulsades en el Registre dels Serveis Centrals del Servei de Salut de les Illes Balears, o segons la forma establerta en l'art. 18 de la Llei 39/2015.

Els mèrits han d'acreditar-se i valorar-se sempre amb referència al final del termini de presentació de sol·licituds.

-Resolució NOTES definitives

-Full registre d'AUTOBAREM

-Més informació: OPE COMARES IBSALUT

28/06/2019
28/06/2019

OPE INFERMERIA IBSALUT: Publicades les llistes provisionals de les NOTES de l'examen celebrat el passat 12 de maig

OPE INFERMERIA IBSALUT: Publicades les llistes provisionals de les NOTES de l´examen celebrat el passat 12 de maig
Termini d'al·legacions: 5 dies hàbils, a partir de l'endemà de la publicació d'aquestes llistes

L’IBSALUT ha publicat avui, dia 28 de juny de 2019, el full de diligència amb totes les impugnacions de preguntes d'examen i la seva resolució, llistats “provisionals” de NOTES d'examen (un per ordre alfabètic i un altre per ordre de puntuació), de torn lliure i de torn de promoció interna i de torn de discapacitats.

-Es pot consultar tota la informació i les llistes en el següent enllaç:OPE-IBSALUT-INF

Una vegada resoltes totes les reclamacions, l’IBSALUT publicarà les llistes definitives.

20/06/2019
20/06/2019

MINISTERI DE L'INTERIOR: Publicat el llistat provisional d'admesos i exclosos per al nomenament de funcionaris interins del cos d'Infermers/as d'Institucions Penitenciàries

Termini d'al·legacions: 5 dies hàbils, a partir del 20 de juny de 2019, inclòs

Es publica l'Acta del tribunal qualificador del procés de selecció per a l'elaboració de llistats de candidats per al nomenament de funcionaris interins del cos d'infermers/as d'institucions penitenciàries

Consultar document

27/05/2019
27/05/2019

IBSALUT: Convocatòria oposicions Infermer/infermera d'urgències Atenció Primària

IBSALUT: Convocatòria oposicions Infermer/infermera d´urgències Atenció Primària
Publicat al BOIB de 23 de maig de 2019

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 20 de maig de 2019 per la qual es convoca un concurs oposició per a cobrir places vacants de la categoria d'infermera/infermer d'urgència d'atenció primària, dependents del Servei de Salut de les Illes Balears.

Places: 50 places para el torn lliure, 4 reservades para personas amb discapacitat. 8 places para el torn de promoció interna, 1 reservada para personas amb discapacitat.

Presentació telemàtica d'instàncies

Data inici: 24/05/2019

Data fi: 25/06/2019

Lloc: http://opoibsalut.caib.es

Pagament taxa telemàtica: http://www.atib.es/ta/modelos/Default.aspx?m=046&lang=ca

Instruccions: Consultar

Consultar bases de la convocatoria: BOIB

14/05/2019
13/05/2019

IBSALUT-Publicada plantilla de respostes correctes de l’examen d’oposicions de la categoria d'Infermeria, del passat 12 de maig

IBSALUT-Publicada plantilla de respostes correctes de l’examen d’oposicions de la categoria d´Infermeria, del passat 12 de maig
Presentació d’impugnacions: 3 dies hàbils

Consultar plantilla respostes correctes: DOC.

Els aspirants disposaran d’un termini de 3 dies hàbils per a plantejar impugnacions fundades contra les preguntes formulades o les respostes publicades. Les impugnacions s’han de dirigir a la seu del Tribunal degudament documentades. Una vegada registrades s’han d’enviar per fax al número 971.175.904 o escanejades, a l’adreça oposiciones.rrhh_sscc@ssib.es

twitertwiter facebookfacebook

INFERMERIABALEAR utilitza cookies pròpies o de tercers per millorar els nostres serveis i facilitar-li la navegació en el nostre lloc web. La continuïtat en la navegació per aquest lloc web implicarà el consentiment de l'usuari per a la seva recollida i tractament d'acord amb l'anterior.

Más informaciónX Cerrar