Col·legi Oficial d'Infermeria de les Illes Balears

 > SERVEIS COL·LEGIALS
 > Treball

Concursos i oposicions

23/07/2021
22/07/2021

IBSALUT: Oposicions Infermera d'Urgències d'AP: publicada llista PROVISIONAL de les puntuacions obtingudes en la prova celebrada el passat 6 de juny

IBSALUT: Oposicions Infermera d´Urgències d´AP: publicada llista PROVISIONAL de les puntuacions obtingudes en la prova celebrada el passat 6 de juny
Els aspirants que observin errors poden comunicar-los al Tribunal en el termini de 5 dies hàbils a comptar des de l'endemà al de la data de publicació
08/07/2021
08/07/2021

OPOSICIONS IBSALUT: Publicada la llista definitiva de les puntuacions obtingudes en la fase de concurs de la categoria de COMARE i publicada en el BOIB la llista de persones que han superat aquest concurs oposició

OPOSICIONS IBSALUT: Publicada la llista definitiva de les puntuacions obtingudes en la fase de concurs de la categoria de COMARE i publicada en el BOIB la llista de persones que han superat aquest concurs oposició
Publicació en el BOIB del 8 de juliol de 2021

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 2 de juliol de 2021 per la qual s'aprova la llista de persones que han superat el concurs oposició per a cobrir places vacants en la categoria Infermera obstètrica-ginecològica (Comare)

Puntuacions Definitives Fase Concurs:

-Llista Torn Promoció INTERNA

-Llista Torn LLIURE

-Llista Torn DISCAPACITAT

VEURE RESOLUCIÓ: BOIB

Les persones que han superat el concurs oposició disposen de 20 dies hàbils, a comptar des de l'endemà a la publicació de la resolució, per a aportar documentació de compliment de requisits.

Més informació i descàrrega de documents a emplenar en:

https://www.ibsalut.es/professionals/recursos-humans/treballa-amb-nosaltres/oposicions/oposicio?conv_id=94

Us recordem que estarà disponible l’elecció de places de les persones candidates que han superat el concurs oposició en aquesta web: GUIA ELECCIÓ DE PLACES 

09/06/2021
07/06/2021

IBSALUT: Publicada plantilla de respostes correctes de l'examen d'oposició de la categoria d'Infermera d'Urgències en Atenció Primària

IBSALUT: Publicada plantilla de respostes correctes de l´examen d´oposició de la categoria d´Infermera d´Urgències en Atenció Primària
Termini d'impugnació de preguntes: 3 dies hàbils

D'acord amb la base 7.3 de la convocatòria del procés selectiu, el Tribunal publica les respostes correctes en la web www.ibsalut.es
 

Les persones aspirants disposen d'un termini de 3 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta diligència per a plantejar impugnacions fonamentades contra les preguntes formulades o les respostes publicades. Aquestes impugnacions s'han de presentar, degudament documentades, en algun dels registres oficials prevists en la normativa vigent i s'han de dirigir a la seu del Tribunal, (carrer Reina Esclaramunda, 9 CP 07003 Palma, Illes Balears). A més, s'han d'enviar escanejades a l'adreça de correu electrònic oposicions.rrhh_sscc@ssib.es

-Plantilla de respostes correctes: VEURE

-Sol·licitud d'impugnació de preguntes: DESCARREGAR

01/06/2021
01/06/2021

IBSALUT: Publicada llista de persones que han superat el concurs oposició de la categoria de Infermera

IBSALUT: Publicada llista de persones que han superat el concurs oposició de la categoria de Infermera
Termini de 20 dies hàbils per a presentar documentació

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 24 de maig de 2021 per la qual s'aprova la llista de persones que han superat el concurs oposició per a cobrir places vacants en la categoria infermer/infermera


S'obre un termini de 20 dies hàbils, a comptar des de l'endemà a la data de publicació d'aquesta resolució en el Butlletí Oficial, perquè les persones que han superat el procés selectiu (annex 2) i les que figurin de les Illes Balears en cada llista complementària (annex 3) aportin la documentació requerida

Publicació de la resolució BOIB 01-06-2021

Més informació i descàrrega d'annexos: IBSALUT-Oposicions Infermeria

 

 

21/05/2021
20/05/2021

IBSALUT-Oposicions Infermera d'Urgències d'AP: Publicada la distribució d'aules per a l'examen

IBSALUT-Oposicions Infermera d´Urgències d´AP: Publicada la distribució d´aules per a l´examen
Data d'examen: 6 de juny de 2021

L’IBSALUT ha publicat la Distribució d'Aules de l'examen d'oposició de la categoria d'Infermera d'Urgències d'Atenció Primària, per a les tres illes (Mallorca, Menorca i Eivissa).

La fase d'oposició es durà a terme el dia 6 de juny de 2021, a les 11.00 hores, en els següents llocs:

-Mallorca: Universitat de les Illes Balears. Carretera de Valldemossa km. 7,5. CP 07122 (Palma). En els edificis: Guillem Cifre de Colonya i Gaspar Melchor de Jovellanos

-Menorca: IES Cap de Llevant, camí de Bintaufa, 16. CP 07702 (Maó)

-Eivissa: IES Sa Blanca Dóna, C/ d'és Rapallar, Ctra N2.CP 07800. Eivissa

Consultar AULES: VEURE

20/05/2020
16/05/2021

UIB-Convocatòria per cobrir places de personal docent i investigador de les categories previstes a la LOU, contractats, per al curs 2021-2022 (maig 2021)

UIB-Convocatòria per cobrir places de personal docent i investigador de les categories previstes a la LOU, contractats, per al curs 2021-2022 (maig 2021)
Termini de presentació de sol·licituds: fins al 27 de maig de 2021

-Consultar bases de la convocatòria

Les comissions per a les places d’ajudants, professors ajudants doctors, professors visitants, professors contractats doctors i contractats doctors (interins) estan formades per cinc membres i, almenys, tres suplents i han estat aprovades pel Consell de Govern de la UIB.

La composició de cada una es detalla a la plaça corresponent.

Les places de professor associat tenen un horari fixat prèviament que els candidats es comprometen a assumir.

Més informació: UIB (Universitat de les Illes Balears)

17/05/2021
13/05/2021

IBSALUT-Oposicions de la categoria d'Infermera d'Urgències d'Atenció Primària: Publicada Correcció d'Errors de la llista DEFINITIVA de persones admeses i excloses publicada al setembre de 2020

IBSALUT-Oposicions de la categoria d´Infermera d´Urgències d´Atenció Primària: Publicada Correcció d´Errors de la llista DEFINITIVA de persones admeses i excloses publicada al setembre de 2020
Correcció d'errors llista del 2 de setembre de 2020

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 4 de maig de 2021 per la qual es corregeixen els errors de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 2 de setembre de 2020 per la qual s'aproven les llistes definitives de persones candidates admeses i de persones excloses del concurs oposició per a cobrir places vacants de la categoria d'infermer/infermera d'urgències d'atenció primària.

Veure RESOLUCIÓ

Més informació: IBSALUT

 

30/04/2021
29/04/2021

IBSALUT: Concurs oposició. Publicada llista PROVISIONAL de les puntuacions obtingudes en la fase de concurs de la categoria d'Infermera Obstètric-Ginecològica (COMARE)

IBSALUT: Concurs oposició. Publicada llista PROVISIONAL de les puntuacions obtingudes en la fase de concurs de la categoria d´Infermera Obstètric-Ginecològica (COMARE)
Termini d'al·legacions: 7 dia hàbils

Una vegada finalitzada la valoració dels mèrits, d'acord amb la base 9.5 de la convocatòria del procés selectiu, el Tribunal publica avui la llista provisional de les puntuacions obtingudes en la fase de concurs de la categoria d'Infermera Obstètric-Ginecològica (COMARE), referida al torn lliure i al torn de promoció interna.

Les persones aspirants disposen d'un termini de 7 dies hàbils, a comptar des de l'endemà a la publicació (29/04/2021) de la llista provisional de les puntuacions obtingudes en la fase de concurs, per a presentar al·legacions relatives a la puntuació de la fase de concurs, que han de dirigir-se a la seu del Tribunal documentades degudament i, una vegada registrades, han d'enviar-se escanejades al correu electrònic

-Promoció Interna

-Torn Lliure discapacitat

-Torn Lliure

-Correcció Promoció Interna

-Correcció Torn Lliure Discapacitat

-Correcció Torn Lliure

-Model Sol·licitud Al·legacions


-MÉS INFORMACIÓ: Per a consultar tota la informació del procés, entrar en l'enllaç següent:
IBSALUT

23/03/2021
23/03/2021

IBSALUT-OPOSICIÓ INFERMERA D'URGÈNCIES: Publicada data, horari i seus d'examen

IBSALUT-OPOSICIÓ INFERMERA D´URGÈNCIES: Publicada data, horari i seus d´examen
Examen: 6 de juny de 2021
Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 18 de març de 2021 a través de la qual s'estableixen la data i les seus de l'examen del concurs oposició per a cobrir places vacants de la categoria d'infermera/infermer d'urgències d'atenció primària

Data i hora: 6 de juny de 2021, a les 11.00 hores.
 
Seus:
MALLORCA: Universitat de les Illes Balears. Carretera de Valldemossa km. 7,5 CP 07122. Palma.

MENORCA: IES Cap de Llevant. Camí de Bintaufa, 16. CP 07702. Maó.

EIVISSA: IES Sa Blanca Dóna C/d'és Raspallar. Ctra. N,2. CP 07800 Eivissa.

Consultar ResolucióBOIB

Més informacióOPOS INF.URGÈNCIES
05/03/2021
05/03/2021

IBSALUT: Concurs-Oposició Infermera d'Urgències d'Atenció Primària. Publicada data d'examen

IBSALUT: Concurs-Oposició Infermera d´Urgències d´Atenció Primària. Publicada data d´examen
Examen: 6 de juny de 2021

El Servei de Selecció i Provisió de Personal de Personal Estatutari publica nota informativa per a anunciar la data de l'examen del concurs-oposició de la categoria d'Infermera d'Urgències d'Atenció Primària:

 
NOTA INFORMATIVA: Veure
 
Més informació: IBSALUT-OPE INF.URGÈNCIES AP
27/01/2021
27/01/2021

IBSALUT CONCURS OPOSICIÓ: Publicat llistat PROVISIONAL de puntuacions obtingudes en la fase de concurs de la categoria d'INFERMERIA

IBSALUT CONCURS OPOSICIÓ: Publicat llistat PROVISIONAL de puntuacions obtingudes en la fase de concurs de la categoria d´INFERMERIA
Presentació d'al·legacions: fins al 5 de febrer de 2021

El Tribunal qualificador publica la llista provisional de la puntuació obtinguda en la fase de concurs, de les persones que van superar l'examen i van presentar els mèrits corresponents. D'acord amb el punt 9.5 de les bases de la convocatòria del procés selectiu, les persones candidates disposen d'un termini de 7 dies hàbils des de l'endemà a la publicació de la puntuació atorgada en la fase de concurs per a presentar al·legacions (del 28 de gener al 5 de febrer de 2021).

-Veure Resolució i Llistat

-Presentació d'al·legacions: descarregar Model

-Més informació: OPOS IBSALUT

15/01/2021
14/01/2021

IBSALUT: Resolució definitiva del concurs de trasllats de la categoria d'infermera/infermer d'urgències d'atenció primària

IBSALUT: Resolució definitiva del concurs de trasllats de la categoria d´infermera/infermer d´urgències d´atenció primària
Publicat en el BOIB de 14 de gener de 2021

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 7 de gener de 2021 per la qual es resol amb caràcter definitiu el concurs de trasllats voluntari per a proveir places bàsiques vacants de la categoria d'infermera/infermer d'urgències d'atenció primària

Consultar Resolució:  BOIB

Més informació:  Concurs  Trasllats IBSALUT

29/12/2020
23/12/2020

IBSALUT: Concurs oposició Infermer/a de Salut Mental. Publicada llista de NOTES d'examen definitiva

IBSALUT: Concurs oposició Infermer/a de Salut Mental. Publicada llista de NOTES d´examen definitiva
Presentació de mèrits: 20 dies hàbils

D'acord amb les bases de la convocatòria, el Tribunal qualificador publica en el tauler d'anuncis de la seu del Tribunal i en la web de l'IBSALUT la llista definitiva de les notes de cada aspirant, en la qual figuren les persones aspirants que han aprovat l'examen per haver obtingut la puntuació mínima necessària i, en conseqüència, que han aprovat la fase de l'oposició.

En el termini de 20 dies hàbils a comptar des de l'endemà a la publicació de la llista d'aprovats de l'oposició, s'hauran de presentar els mèrits per a la seva valoració juntament amb l'AUTOBAREM emplenat i signat.


Consultar documents:

-Comunicat

-Notes torn Lliure

-Notes promoció interna

-Notes torn Lliure discapacitats

-Formulari Autobarem


Més informació:www.ibsalut.es

09/11/2020
08/11/2020

IBSALUT-CONCURS OPOSICIÓ Infermera de Salut Mental: Publicada notes provisionals de la fase d'oposició

IBSALUT-CONCURS OPOSICIÓ Infermera de Salut Mental: Publicada notes provisionals de la fase d´oposició
Termini de presentació de reclamacions: fins al 13 de novembre de 2020

El Tribunal Qualificador publica la resolució de les qualificacions dels examinands. D'acord amb la base 7.10 de la convocatòria del procés selectiu, les persones aspirants que observin errors en la consignació de les seves dades o qualsevol altre error mecànic o material, poden comunicar-lo al Tribunal en el termini de cinc dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de les llistes provisionals i que, una vegada revisades totes les impugnacions a aquestes llistes, es publicaran les llistes definitives.

-Consultar DILIGÈNCIA

-Consultar llistats qualificacions PROVISIONALS: Torn lliure, promoció interna, torn lliure discapacitats

16/11/2020
03/11/2020

IBSALUT-Convocatòria de lloc de treball de director de zones bàsiques de Salut de Mallorca

IBSALUT-Convocatòria de lloc de treball de director de zones bàsiques de Salut de Mallorca
Publicació al BOIB: 3 de novembre de 2020

Al BOIB de dia 03/11/2020 es varen publicar vàries resolucions del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca, de 21 d'octubre de 2020, per les quals es convoquen, pel procediment de lliure designació, llocs de treball de director/a de les  zones bàsiques de salut d’Atenció Primària de Mallorca.

 

Director/a de la zona bàsica de salut de Valldargent. 

- Director/a de la zona bàsica de salut de Serra Nord.

- Director/a de la zona bàsica de salut de Sant Agustí - Cas Català.

- Director/a de la zona bàsica de salut de Santa Maria del Camí.

- Director/a de la zona bàsica de salut de Tramuntana.

 

Presentació de sol·licituds:  20 dies naturals comptadors des de l'endemà de la publicació de la convocatòria.

29/09/2020
28/09/2020

IBSALUT-CONCURS TRASLLATS: Publicada resolució DEFINITIVA de la categoria d'Infermera/Infermer en Salut Mental

IBSALUT-CONCURS TRASLLATS: Publicada resolució DEFINITIVA de la categoria d´Infermera/Infermer en Salut Mental
Data de cessament de plaça actual: 3 dies hàbils

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 21 de setembre de 2020 per la qual es resol amb caràcter definitiu el concurs de trasllats voluntari per a proveir places bàsiques vacants de la categoria d'infermer/infermera de salut mental

-Consultar RESOLUCIÓ

-Més informació en: IBSALUT-Trasllats ESM

17/09/2020
12/09/2020

IBSALUT-Oposicions de la categoria d'Infermer/a d'Urgències d'Atenció Primària: Publicada llista DEFINITIVA de personis admeses i excloses

IBSALUT-Oposicions de la categoria d´Infermer/a d´Urgències d´Atenció Primària: Publicada llista DEFINITIVA de personis admeses i excloses
Pendent anunciar data d'examen

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 2 de setembre de 2020 per la qual s'aproven les llistes definitives de persones candidates admeses i de persones excloses del concurs oposició per a cobrir places vacants de la categoria d'infermer/infermera d'urgències d'atenció primària

En els pròxims mesos s'anunciarà la data d'examen, prevista per al primer trimestre de 2021

-Consultar LLISTA

-Més informació en: OPOS ENF.URGÈNCIES IBSALUT

03/03/2020
29/02/2020

IBSALUT-Concurs Trasllats: Publicada Llista DEFINITIVA de la categoria d'Infermera/o Obstètric-ginecològica/o

IBSALUT-Concurs Trasllats: Publicada Llista DEFINITIVA de la categoria d´Infermera/o Obstètric-ginecològica/o
Resolució publicada en el BOIB

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 24 de febrer de 2020 per la qual es resol amb caràcter definitiu el concurs de trasllats voluntaris per a proveir places bàsiques vacants de la categoria d'Auxiliar d'infermeria i infermera/o obstètric-ginecològica/o dependents del Servei de Salut de les Illes Balears, convocats mitjançant Resolució d'1 d'agost de 2018 (BOIB nº96 de 4 d'agost de 2018)

-Consultar:RESOLUCIÓ

-Més informació sobre el procediment: TRASLLATS-IBSALUT

16/01/2020
16/01/2020

IBSALUT-Publicada la llista definitiva d'admesos i exclòs i data d'examen del concurs oposició de la categoria d'Infermer/Infermera de SALUT MENTAL

IBSALUT-Publicada la llista definitiva d´admesos i exclòs i data d´examen del concurs oposició de la categoria d´Infermer/Infermera de SALUT MENTAL
Data d'examen: 8 de març de 2020

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 14 de gener de 2020 per la qual s'aproven les llistes definitives de persones candidates i de persones excloses del concurs oposició per a cobrir places vacants de la categoria infermer/infermera de salut mental. S'anuncia també la data i lloc d'examen.

-Consultar resolució i llista: BOIB

-Data d'examen: 8 de març de 2020

-Lloc de celebració de l'examen:

Mallorca: Hospital Universitari Son Espases. Carretera de Valldemossa, 79 (Palma).
Menorca: Hospital Mateu Orfila. Ronda de Malbúger, 1 (Maó)
Eivissa: Hospital Can Misses. C/ de Corona, s/n (Eivissa)

-Més informació: IBSALUT

10/01/2020
10/01/2020

IBSALUT-Convocatòria de provisió de lliure designació de 5 directors de zona de diferents Unitats Bàsiques

IBSALUT-Convocatòria de provisió de lliure designació de 5 directors de zona de diferents Unitats Bàsiques
Publicación en el BOIB de 9 de enero de 2020

A continuació, es poden consultar les 5 convocatòries publicades en el BOIB:

Zona Platja de Palma: Convocatòria

Zona S’Escorxador: Convocatòria

Zona Marines: Convocatòria

Zona Torrent de Sant Miquel: Convocatòria

Zona Santa Eulàlia-Eivissa: Convocatòria

07/11/2019
07/11/2019

IBSALUT-Publicada llista PROVISIONAL de persones candidates al concurs de trasllats de la categoria de COMARE del Servei Balear de Salut

IBSALUT-Publicada llista PROVISIONAL de persones candidates al concurs de trasllats de la categoria de COMARE del Servei Balear de Salut
Publicació en el BOIB de 7 de novembre de 2019

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 28 d'octubre de 2019, per la qual es publica la llista provisional de persones candidates al concurs de trasllats voluntari per a proveir places bàsiques vacants de la categoria d'infermeria d’obstetrícia-ginecologia (MATRONA) dependents del Servei de Salut de les Illes Balears

-Consultar Resolució: BOIB

-Més informació en: Ib-Salut Concurs Trasllats Comares

29/10/2019
29/10/2019

IBSALUT-Publicada llista DEFINITIVA d'adjudicació de places del Concurs de Trasllats de la categoria d'Infermeria del Servei Balear de Salut

IBSALUT-Publicada llista DEFINITIVA d´adjudicació de places del Concurs de Trasllats de la categoria d´Infermeria del Servei Balear de Salut
Publicat en el BOIB de 29 d'octubre de 2019

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 24 d'octubre de 2019 per la qual es resol amb caràcter definitiu el concurs de trasllats voluntari per a proveir places bàsiques vacants de la categoria d'infermeria dependents del Servei de Salut de les Illes Balears , convocat per mitjà de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears d'1 d'agost de 2018 (BOIB núm. 96, de 4 d'agost de 2018)

-Consultar Resolució: BOIB

-Més informació enIBSALUT-TRASLLATS

25/10/2019
25/10/2019

OPOSICIONS INFERMERIA IBSALUT-Publicada llista definitiva de notes de l'examen d'oposició de la categoria d'Infermeria

OPOSICIONS INFERMERIA IBSALUT-Publicada llista definitiva de notes de l´examen d´oposició de la categoria d´Infermeria
Termini de presentació de mèrits: fins al 25 de novembre de 2019

El Servei Balear de Salut de les Illes Balears ha publicat la llista definitiva de les notes de cada aspirant, en la qual figuren les persones aspirants que han aprovat l'examen per haver obtingut la puntuació mínima necessària, i en conseqüència, que han aprovat la fase de l'oposició

-Consultar Diligència

-Consultar llistats en IBSALUT: Oposicions-Infermeria 2019

-Formulari d'Autobarem per a la presentació de mèrits

-Nota Informativa

01/10/2019
30/09/2019

IBSALUT-Publicada llista definitiva d'admesos i exclosos del Concurs de Trasllats de la categoria d'Infermeria Obstètric-Ginecològica (Matrona)

IBSALUT-Publicada llista definitiva d´admesos i exclosos del Concurs de Trasllats de la categoria d´Infermeria Obstètric-Ginecològica (Matrona)
Publicació en el BOIB de 28 de setembre 2019

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 24 de setembre de 2019 per la qual s'aproven les llistes definitives aspirants admesos i exclosos en el concurs de trasllats voluntari per a proveir places bàsiques vacants de la categoria d'infermer/a obstètric/a ginecològic/a dependents del Servei de Salut de les Illes Balears, convocat mitjançant la Resolució d'1 d'agost de 2018 (BOIB núm. 96, de 4 d'agost de 2018)

-Consultar resolucióBOIB

-Més informació:IBSALUT-Trasllats

02/07/2019
01/07/2019

OPE COMARES IBSALUT: Publicades les NOTES definitives de l'examen celebrat el passat 3 de febrer de la categoria d'infermer obstètric-ginecològic/infermera obstètrica-ginecològica

OPE COMARES IBSALUT: Publicades les NOTES definitives de l´examen celebrat el passat 3 de febrer de la categoria d´infermer obstètric-ginecològic/infermera obstètrica-ginecològica
Termini de presentació de Mèrits: 20 dies hàbils, a partir de l'endemà de la publicació de les notes definitives

De conformitat amb la base 9.1 de la convocatòria, les persones que han superat la fase d'oposició han d'acreditar, dins del termini de 20 dies hàbils, a comptar des del següent al de la data de publicació de la llista de persones aprovades en la fase d'oposició, els mèrits que s'indiquen en l'annex 3 de la convocatòria per a la fase de concurs, presentant els documents originals o fotocòpies compulsades en el Registre dels Serveis Centrals del Servei de Salut de les Illes Balears, o segons la forma establerta en l'art. 18 de la Llei 39/2015.

Els mèrits han d'acreditar-se i valorar-se sempre amb referència al final del termini de presentació de sol·licituds.

-Resolució NOTES definitives

-Full registre d'AUTOBAREM

-Més informació: OPE COMARES IBSALUT

20/06/2019
20/06/2019

MINISTERI DE L'INTERIOR: Publicat el llistat provisional d'admesos i exclosos per al nomenament de funcionaris interins del cos d'Infermers/as d'Institucions Penitenciàries

Termini d'al·legacions: 5 dies hàbils, a partir del 20 de juny de 2019, inclòs

Es publica l'Acta del tribunal qualificador del procés de selecció per a l'elaboració de llistats de candidats per al nomenament de funcionaris interins del cos d'infermers/as d'institucions penitenciàries

Consultar document

twitertwiter facebookfacebook

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a realitzar l'anàlisi de navegació dels usuaris i millorar els nostres serveis. Si contínues navegant, considerem que acceptes el seu ús. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències AQUÍ.

Más informaciónX Cerrar