Col·legi Oficial d'Infermeria de les Illes Balears

 > ACTUALITAT
> Eleccions Coiba 2019
09/04/2019
09/04/2019

Publicat el Cens definitiu per a les eleccions Coiba 2019

Publicat el Cens definitiu per a les eleccions Coiba 2019
Una vegada conclòs el període de deu dies hàbils per a realitzar canvis, queda publicat el llistat actualitzat de tots els col·legiats del Coiba que podran participar en les eleccions 2019

En virtut de l’article 34 dels Estatut del Coiba, publicam el Cens provisional de col·legiats i col·legiades per a les eleccions convocades per al 26 de juny.  

Cens electoral definitiu 2019

“Article 34.-Cens electoral. Presentació i proclamació de candidatures":

2. El cens definitiu es publicarà en el tauler d'anuncis i en la pàgina web col·legial un màxim de quatre dies hàbils des de la finalització del termini fixat per a la presentació de reclamacions al cens provisional.

3.-El termini de presentació de candidatures serà de deu dies hàbils computat a partir de l'endemà a la publicació del cens definitiu.

4.-Una còpia del cens definitiu es lliurarà a cadascuna de les candidatures que siguin proclamades, sent aquest cens l'únic vàlid per a la celebració de les eleccions. Una vegada finalitzat el procés electoral s'haurà de retornar el cens lliurat a cadascuna de les candidatures.

twitertwiter facebookfacebook

INFERMERIABALEAR utilitza cookies pròpies o de tercers per millorar els nostres serveis i facilitar-li la navegació en el nostre lloc web. La continuïtat en la navegació per aquest lloc web implicarà el consentiment de l'usuari per a la seva recollida i tractament d'acord amb l'anterior.

Más informaciónX Cerrar