Col·legi Oficial d'Infermeria de les Illes Balears

 > PROFESSIÓ
> Preguntes més frequënts
30/10/2017
30/10/2017

Com funcionen les Comissions de Servei?

Comisiones de Servicio (CS)

Apareixen regulades en l'art. 39 de la Llei 55/2003 de 16 de desembre de l'Estatut Marc del Personal Estatutari i el en art. 64 del Reial Decret 364/1995 de 10 de març, pel qual s'aprova el Reglament General d'Ingrés del Personal al servei de l'Administració General de l'Estat.

És la forma que té l'Administració de poder cobrir, de forma temporal, tant places vacants com les que estiguin temporalment desateses, o també l'exercici de funcions especials. En aquests casos sempre serà necessari que hi hagi com a fi garantir el correcte funcionament del servei.

Les Comissions de Serveis (CS) tenen la fama de ser la drecera utilitzada per l'Administració per cobrir de forma discrecional o arbitrària determinats llocs de treball o missions especials. És la forma de provisió de llocs de treball emprada per l'Administració per atendre necessitats organitzatives peremptòries, i és precisament per aquest motiu que no estan presents els principis de mèrit i capacitat en la mateixa mesura que ho són a la cobertura de vacants mitjançant concurs oposició o lliure designació.

El procediment per a la sol·licitud de Comissions de servei pot iniciar-se per la persona interessada o també d'ofici pel Centre Sanitari.

Normalment les CS solen ser voluntàries, però també n'hi ha forçoses. Sol passar quan després d'un concurs queden desertes places, bé perquè no l'ha demanat ningú o bé perquè els que l'han demanat no compleixen els requisits establerts per l'exercici del lloc.

Finalment, cal afegir que les CS solen tenir una durada determinada d'un any, i que poden prorrogar durant un altre any, encara que és molt freqüent en la pràctica que hagi CS que arribin a tenir una durada molt més llarga.

twitertwiter facebookfacebook

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a realitzar l'anàlisi de navegació dels usuaris i millorar els nostres serveis. Si contínues navegant, considerem que acceptes el seu ús. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències AQUÍ.

Más informaciónX Cerrar