Col·legi Oficial d'Infermeria de les Illes Balears

 > PROFESSIÓ
> Preguntes més frequënts
10/10/2017
10/10/2017

Qui pot accedir a la història clínica?

Privacitat de la historia clínica

La 'Història Clínica' (HC) apareix definida a la Llei d'Autonomia del Pacient com l'instrument en el qual es recull 'La informació que es consideri transcendental per al coneixement veraç i actualitzat de l'estat de salut del pacient' i que té com a finalitat garantir-li una assistència adequada.

És important conèixer que la HC incorpora dades personals i de salut que la Llei de Protecció de Dades qualifica com 'especialment protegides'.

Els que treballen en el medi assistencial estan facultats per accedir a les històries clíniques, però amb un important matís, NO POT FER qualsevol professional, a qualsevol HC i amb qualsevol finalitat. Només es permet l'accés a les HC per motius assistencials.

El professional que accedeixi a la HC d'una persona que no sigui pacient seu, o ho faci amb motius no assistencials, estarà violant la seva intimitat (I el centre dipositari d'aquesta HC estarà infringint el deure de confidencialitat per custòdia deficient), de manera que pot ser perseguit i sancionat en via administrativa, laboral i penal. En aquest últim cas per un delicte de descobriment i REVELACIÓ DE SECRET. Igualment incorre aquest delicte qui, havent accedit de forma legal a la HC, divulgui després informació d'un pacient.

twitertwiter facebookfacebook

INFERMERIABALEAR utilitza cookies pròpies o de tercers per millorar els nostres serveis i facilitar-li la navegació en el nostre lloc web. La continuïtat en la navegació per aquest lloc web implicarà el consentiment de l'usuari per a la seva recollida i tractament d'acord amb l'anterior.

Más informaciónX Cerrar