24/02/17
Assemblea 2017
Assemblea 2017
Documentació Assemblea 2017

Convocatòria Assemblea General del Col·legi Oficial d’Infermeria de les Illes Balears, d'acord amb els articles 14 i 15 dels Estatuts Col·legials.  Aquesta assemblea es realitzarà a Mallorca, Menorca i Eivissa simultàniament, a través de videoconferència. La reunió de l'Assemblea General es celebrarà:

15 de març a les 16:30h en primera convocatòria i a les 17:00h en segona convocatòria a l’Hospital Son Llàtzer (sala d’actes), Crta. Manacor, Km. 4 - Palma.
15 de març a les 16:30h en primera convocatòria i a les 17:00h en segona convocatòria a l’Hospital Mateu Orfila (sala de videoconferència), Ronda de Malbúger, 1 - Maó.
15 de març a les 16:30h en primera convocatòria i a les 17:00h en segona convocatòria a l’Hospital Ca’n Misses (sala núm. 2 de videoconfèrencia), C/ Corona, 32-36 - Eivissa .

L'assemblea se celebrarà amb el següent ordre del dia:

1) Presentació de la memòria d'activitats realitzades durant l'any 2016.
2) Presentació i aprovació mitjançant votació, de l'estat de comptes i de la liquidació pressupostària de l'any 2016.
3) Presentació i aprovació, mitjançant votació, del pressupost per al 2017.
4) Presentació del pla de treball 2017.
5) Informe auditoria.
6) Proposició per a aprovació, mitjançant votació, de la revisió i modificació de l'art. 34.6 i de l'art. 63 dels Estatuts del Coiba, i addició dels següents articles i apartats: art. 29 bis, art. 38 bis, apartat 3r de l'art. 51, i apartat 7è de l'art. 63, en els termes i redacció proposta que ha estat penjada al web col·legial i en el tauler d'anuncis de les seus col·legials.
7) Torn obert de paraula.

Més informació:

       Acta Assemblea

Convocatòria Assemblea

Proposta modificació Estatuts

Liquidació pressupost ingressos i  despeses 2016

Desviacions pressupost 2016

Causes desviacions pressupost 2016

Pressupost ingressos i despeses 2017

Inventari 2016

Informe auditoria comptes anuals 2016

Memòria activitats COIBA 2016

Annex I-Memòria econòmica 2016

Pla d'actuació 2017-memòria explicativa activitats 2017

  • facebook
  • twiter
  • titulo cookies

    INFERMERIABALEAR utilitza cookies pròpies o de tercers per millorar els nostres serveis i facilitar-li la navegació en el nostre lloc web. La continuïtat en la navegació per aquest lloc web implicarà el consentiment de l'usuari per a la seva recollida i tractament d'acord amb l'anterior.