Portada / ACTUALITAT / Comunicats / Comunicat als col·legiats: Indignació per la sentència judicial sobre "La Manada"
27/04/18
Comunicat als col·legiats: Indignació per la sentència judicial sobre "La Manada"
Comunicat als col·legiats: Indignació per la sentència judicial sobre "La Manada"
Com a professionals implicats i preocupats per la salut de les persones i de la societat, no volem tancar els ulls a la violació en grup de "La Manada" ni a aquesta sentència, fruit d’una interpretació masclista de la llei

El Col·legi Oficial d'Infermeria de les Illes Balears vol expressar públicament la seva profunda indignació amb la sentència dictada el 26 d’abril per l'Audiència Provincial de Navarra als cinc membres de “La Manada", que el juliol de 2016 varen violar a una dona, ho varen gravar i ho compartiren per Whatsapp. Aquesta sentència inexplicable els exculpa d’intimidació i violació, i els condemna únicament per un delicte d'abusos sexuals, com seria el delicte de que et toquin el cul pel carrer.

La Fiscalia, la víctima i el Govern de Navarra sí que van entendre que es tractava d'una agressió i demanaven 22 anys i 10 mesos de presó per a cada un dels cinc acusats, però han estat condemnats a 9 anys de presó, més cinc anys de llibertat vigilada, per abús sexual continuat, però no per agressió sexual. A més, aquesta sentència jutja a la dona per no cridar ni resistir-se més, e inclús un dels membres del Tribunal considera que podria semblar que ella estigués d’acord.

El Col·legi Oficial d’Infermeria de les Illes Balears, com a òrgan que acull i representa als professionals infermers d’aquesta comunitat autònoma, considera indignant aquesta sentència. La Junta de Govern del Coiba sí creu que aquesta al·lota de 18 anys va ser violada, en grup, per aquests homes, que la varen intimidar i la varen tancar dins un portal, robant-li la roba i el mòbil perquè no pogués avisar a ningú.

Aquesta sentència és fruit d'una interpretació masclista i patriarcal de la llei, davant la qual no volem ni podem tancar els ulls. La nostra responsabilitat, com a persones i membres d’aquesta societat, i com a professionals preocupats per la salut de la nostra comunitat, és dir-ho alt i clar.  Nosaltres sí creiem la versió de la dona. Nosaltres sí creiem que va ser intimidada i violada. I nosaltres seguirem donant suport, en la mesura que puguem, a les iniciatives socials i ciutadanes per dir que això no pot ser, això no pot succeir, i no callarem.

Esperem que les properes decisions judicials revisin aquesta inexplicable sentència i, si és necessari, es modifiqui urgentment el Codi Penal, per adaptar-se a la realitat.

Adjuntam la sentència.

NOTA: Per tal d'aclarir el que diu el Codi Penal en relació als abusos sexuals i les agressions sexuals, a continuació es detallen els articles.

En relació a les agressions sexuals:

Article 178

"Qui atempti contra la llibertat sexual d'una altra persona, utilitzant violència o intimidació, serà castigat com a responsable d'agressió sexual amb la pena de presó d'un a cinc anys."

Article 179

Quan l'agressió sexual consisteixi en accés carnal per via vaginal, anal o bucal, o introducció de membres corporals o objectes per alguna de les dues primeres vies, el responsable serà castigat com a reu de violació amb la pena de presó de sis a 12 anys.

Article 180

Les conductes anteriors han de ser castigades amb les penes de presó de cinc a deu anys per a les agressions de l'article 178, i de dotze a quinze anys per a les de l'article 179, quan es doni alguna de les següents circumstàncies:

1a Quan la violència o intimidació exercides siguin de caràcter particularment degradant o vexatori.

2a Quan els fets es cometin per l'actuació conjunta de dues o més persones.

3a Quan la víctima sigui especialment vulnerable, per raó de la seva edat, malaltia, discapacitat o situació.

 

En relació als abusos sexuals:

Article 181

1. El qui, sense violència o intimidació i sense que hi hagi consentiment a terme actes que atemptin contra la llibertat o indemnitat sexual d'una altra persona, serà castigat, com a responsable d'abús sexual, amb la pena de presó d'un a tres anys o multa de divuit a vint-i-quatre mesos.

2. Als efectes de l'apartat anterior, es consideren abusos sexuals no consentits els que s'executin sobre persones que es trobin privades de sentit o del trastorn mental de les quals s'abusi, així com els que es cometin anul·lant la voluntat de la víctima mitjançant l'ús de fàrmacs, drogues o qualsevol altra substància natural o química idònia a aquest efecte.

3. La mateixa pena s'imposarà quan el consentiment s'obtingui prevalent-se el responsable d'una situació de superioritat manifesta que coarti la llibertat de la víctima.

4. En tots els casos anteriors, quan l'abús sexual consisteixi en accés carnal per via vaginal, anal o bucal, o introducció de membres corporals o objectes per alguna de les dues primeres vies, el responsable serà castigat amb la pena de presó de quatre a deu anys.

5. Les penes assenyalades en aquest article s'han d'imposar en la meitat superior si hi concorre la circumstància 3a o la 4a, de les que preveu l'apartat 1 de l'article 180 d'aquest Codi.

A més, en el cas de trobar-nos davant una agressió sexual amb penetració la conducta pot ser castigada amb penes de dotze a quinze anys quan es doni alguna de les següents circumstàncies:

1a Quan la violència o intimidació exercides siguin de caràcter particularment degradant o vexatori.

2a Quan els fets es cometin per l'actuació conjunta de dues o més persones.

3a Quan la víctima sigui especialment vulnerable, per raó de la seva edat, malaltia, discapacitat o situació, llevat del que disposa l'article 183.

4a Quan, per a l'execució del delicte, el responsable s'hagi prevalgut d'una relació de superioritat o parentiu, per ser ascendent, descendent o germà, per naturalesa o adopció, o afins, amb la víctima.

5a Quan l'autor faci ús d'armes o altres mitjans igualment perillosos, susceptibles de produir la mort o alguna de les lesions que preveuen els articles 149 i 150 d'aquest Codi, sens perjudici de la pena que pugui correspondre per la mort o lesions causades.

  • facebook
  • twiter
  • titulo cookies

    INFERMERIABALEAR utilitza cookies pròpies o de tercers per millorar els nostres serveis i facilitar-li la navegació en el nostre lloc web. La continuïtat en la navegació per aquest lloc web implicarà el consentiment de l'usuari per a la seva recollida i tractament d'acord amb l'anterior.