Col·legi Oficial d'Infermeria de les Illes Balears

Assegurança de Responsabilitat Civil

L'objectiu de les assegurances de Responsabilitat Civil Professional és fer front als danys personals, materials i consequencials que, involuntàriament, pels seus errors o omissions, el professional hagi pogut causar als seus clients en l'exercici de la seva professió, així com els perjudicis que d'ells es poguessin derivar. L'assegurat assumeix les conseqüències econòmiques dels fets esdevinguts i coberts pel contracte, reparant el dany causat per l'assegurat a un tercer, fins al límit pactat en la pòlissa d'assegurança, que és el document que conté les condicions que regulen la relació contractual entre asseguradora i assegurat, recollint els drets i deures de les parts. Aquestes assegurances no només són una garantia per als treballadors, sinó també per els qui contracten els seus serveis, de no ser així el professional respondria amb el seu propi patrimoni.

twitertwiter facebookfacebook

INFERMERIABALEAR utilitza cookies pròpies o de tercers per millorar els nostres serveis i facilitar-li la navegació en el nostre lloc web. La continuïtat en la navegació per aquest lloc web implicarà el consentiment de l'usuari per a la seva recollida i tractament d'acord amb l'anterior.

Más informaciónX Cerrar